× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 10

1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram.2 Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete.3 Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder.4 Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder.5 När Kristus träder in i världen säger han därför:
Offer och gåvor begärde du inte,
men en kropp har du berettåt mig.
Brännoffer och syndoffer
gladde dig inte.
Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud,
för att göra din vilja.I bokrullen är det skrivet om mig.
8 Först säger han: "Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte", fast de bärs fram enligt lagen.9 Sedan säger han: "Se, jag har kommit för att göra din vilja." Så upphäver han det första för att fastställa det andra.10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.
11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna.12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter.14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han:Detta är det förbund
som jag skall sluta med demefter denna tid säger Herren.
16 Och sedan:
Jag skall lägga mina lagar
i deras hjärtanoch skriva dem i deras sinnen,
och deras synder och överträdelser
skall jag aldrig mer komma ihåg.
18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.

Uppmuntran till tro och kärlek

19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.21 Vi har en stor präst över Guds hus.22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.24 Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.25 Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Varning för avfall

26 Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder,27 utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna.28 Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom.29 Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande?30 Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk.31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.
32 Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande.33 Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med dem som behandlades så.34 Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består.35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön.36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.37 Ty
ännu en kort liten tid, så kommer han
som skall komma,och han skall inte dröja.
Min rättfärdige skall leva av tro.38 Och vidare:
Men om han drar sig undan finner
min själ ingen glädje i honom.
39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.

Fotnoter
10:5-7Ps 40:7f .
10:16-17Jer 31:33f .
10:305 Mos 32:35f , Ps 135:14 .
10:37-38Hab 2:3-4 .