× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jonas bön i fiskens buk


och hans räddning

Kapitel 2

1 Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter.2 Och Jona bad till Herren, sin Gud, i fiskens buk.3 Han sade:

"Jag ropade till Herren i min nöd,och han svarade mig.Från dödsrikets buk
ropade jag på hjälp,och du hörde min röst.
4 Du kastade mig i djupet,
mitt i havet,och strömmar omslöt mig,alla dina brottsjöar och vågorsvepte över mig.
5 Jag tänkte: Jag har drivits bortfrån dina ögon.Men jag skall åter få skådaditt heliga tempel.
6 Vatten omslöt mig
ända upp till halsen,djupet omgav mig,sjögräs snärjde in mitt huvud.
7 Till bergens grund sjönk jag ner,jordens bommar slöts för evigt bakom mig.Men du förde mig levande upp
ur graven,Herre, min Gud.
8 Medan min själ tynade bort i migtänkte jag på Herren,och min bön kom till digi ditt heliga tempel.
9 De som håller sig till
fåfängliga avgudaröverger den nåd de fått.
10 Med tacksägelsevill jag offra åt dig,vad jag har lovat vill jag infria.Frälsningen är hos Herren!"

11 Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land.