× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jonas bön i fiskens buk

1 Men Herren sände en stor fisk* som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter*. 2 Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. 3 Han sade:


”Jag ropade till Herren i min nöd,
och han svarade mig.
Från dödsrikets buk
ropade jag på hjälp,
och du hörde min röst.
4 Du kastade mig i djupet,
mitt i havet,
och strömmarna omslöt mig,
alla dina böljor och vågor
svepte över mig.
5 Jag tänkte: Jag är fördriven
från dina ögon.
Men jag ska åter få se*
ditt heliga tempel.

6 Vattnet omslöt mig ända till halsen*,
djupet omgav mig,
sjögräs snärjde sig
runt mitt huvud.
7 Jag sjönk ner till bergens grund*
med jordens bommar
bakom mig för evigt –
men du förde mig levande
upp ur graven, Herre min Gud.
8 När min själ tynade bort i mig
tänkte jag på Herren,
och min bön nådde dig
i ditt heliga tempel.
9 De som håller fast vid
tomma avgudar
överger den nåd de fått.
10 Men jag ska offra till dig
med tacksägelse,
det jag lovat ska jag uppfylla.
Frälsningen finns hos Herren!”

11 Och Herren talade till fisken, och den kastade upp Jona på torra land.


Fotnoter
2:1en stor fisk   Flera arter har föreslagits, t ex kaskelotvalen som ibland rör sig i Medelhavet (under antiken skilde man inte mellan fiskar och havslevande däggdjur).
2:1tre dagar och tre nätter   Citeras av Jesus som en profetisk förebild till hans tid i graven (se Matt 12:40 med not).
2:5Men jag ska åter få se   Annan översättning (så Septuaginta): ”Ska jag få återse … ?”.
2:6till halsen   Annan översättning: ”inpå livet”, ”in till själen”.
2:7grund   Annan översättning (så Septuaginta): ”sprickor”.

Parallellställen
2:1Matt 12:40 16:4 Luk 11:29f.
2:3Ps 77:3f 120:1 130:1.
2:4Ps 42:8.
2:5Ps 31:23.
2:6Ps 18:6 69:2f Klag 3:54f.
2:7Ps 18:6f 30:4.
2:95 Mos 32:21 Ps 31:7 144:2.
2:10Ps 3:9 50:14 116:17.