× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 70

Bön om snar hjälp

1 För sångmästaren, av David, till åminnelse.

2 Gud, kom till min räddning!Herre, skynda till min hjälp!
3 Låt dem komma på skam
och blygassom står efter mitt liv.Låt dem vika tillbaka
och drabbas av vanärasom önskar mig olycka.
4 Låt dem vända tillbaka i sin skamsom säger: "Rätt åt honom!"

5 Alla som söker digskall jubla och vara glada i dig.De som älskar din frälsningskall alltid säga:"Högtlovad vare Gud!"
6 Jag är betryckt och fattig,Gud, skynda till mig!Du är min hjälp och min befriare.Herre, dröj inte!