× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 83

Bön om hjälp mot Guds folks fiender

1 En sång, en psalm av Asaf.

2 Gud, var inte tyst,tig inte och var inte stilla, Gud!
3 Ty se, dina fiender larmar,och de som hatar dig
lyfter huvudet.
4 Mot ditt folk har de onda planer,de rådslår mot dem
som du beskyddar.
5 De säger: "Kom, vi utrotar dem,så att de inte mer är ett folkoch så att ingen mer tänker
på Israels namn!"
6 I enighet rådslår de
med varandra,de sluter förbund mot dig:
7 Edoms tält och ismaeliterna,Moab och hagariterna,
8 Gebal, Ammon och Amalek,filisteerna och de som bor
i Tyrus.
9 Assur har också slutit sig till dem,han har lånat sin arm
åt Lots barn. Sela.

10 Gör med dem
som du gjorde med Midjan,
som med Sisera och Jabin
vid Kishons bäck,
11 dem som förgjordes vid En-Doroch blev till gödsel på marken.
12 Låt det gå deras stormänsom det gick Oreb och Seeb,och alla deras furstarsom det gick Seba
och Salmunna,
13 eftersom de säger: "Guds betesmarker vill vi erövra."

14 Min Gud, låt dem bli
som virvlande löv,
som strå för vinden.
15 Som elden förtär skogoch lågan svedjer berg,
16 så skall du förfölja dem
med ditt oväderoch förskräcka dem
med din storm.
17 Täck deras ansikten med skamså att de söker ditt namn, Herre.
18 De skall komma på skam
och förskräckas till evig tid,de skall komma på skam
och gå under.
19 De skall veta att endast du
bär namnet " Herren ",den Högste över hela jorden.

Fotnoter
83:19Herren Se not till 1 Mos 2:4 .