× 
 Från
 Till
 Metod

 

Drottningen av Sabas besök

1 När drottningen av Saba* fick höra ryktet om Salomo och om Herrens namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. 2 Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe och med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i mängd samt dyrbara stenar. När hon kom inför Salomo, talade hon med honom om allt som låg på hennes hjärta. 3 Och Salomo svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för kungen, utan han kunde ge henne svar på allt.

4 När drottningen av Saba såg Salomos hela vishet och såg huset han hade byggt 5 och rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor och hur de var klädda, och hans hovmän och brännoffren som han offrade i Herrens hus, blev hon utom sig av förundran. 6 Och hon sade till kungen: ”Så var det då sant det jag i mitt land hörde om dina ord och om din vishet. 7 Jag ville inte tro det, förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Men se, inte ens hälften hade berättats för mig. Du har långt mer vishet och rikedom än jag hade hört genom ryktet. 8 Lyckliga är dina män och lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. 9 Välsignad är Herren din Gud, som har funnit sådant behag i dig och satt dig på Israels tron! Herren älskar Israel för evigt, det är därför han har gjort dig till kung, för att du ska skipa lag och rätt.”

10 Hon gav kungen hundratjugo talenter* guld och dessutom mängder av väldoftande kryddor samt dyrbara stenar. En så stor mängd väldoftande kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo har aldrig mer förts in.

11 När Hirams flotta hämtade guld från Ofir, förde den också med sig almugträ* i stor mängd och dyrbara stenar. 12 Av almugträet lät kungen göra tillbehör till Herrens hus och till kungapalatset samt harpor och lyror för sångarna. Så mycket almugträ har sedan fram till denna dag inte förts in eller setts i landet.

13 Kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon önskade och begärde. Till det kom allt annat han i sin kungliga frikostighet skänkte henne. Sedan vände hon om och reste hem med sina tjänare till sitt land igen.

Salomos rikedom

14 Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter*, 15 utöver det som kringresande handelsmän och köpmän förde in, och det som kom från alla kungarna i Arabien och från ståthållarna i landet.

16 Kung Salomo lät göra tvåhundra stora sköldar av uthamrat guld och använde till varje sådan sköld sexhundra siklar guld 17 samt trehundra mindre sköldar av uthamrat guld och använde till varje sådan sköld tre minor* guld. Kungen satte upp dem i Libanonskogshuset. 18 Dessutom lät kungen göra en stor tron av elfenben och täckte den med fint guld. 19 Tronen hade sex trappsteg och tronens ryggstycke var avrundat upptill. På båda sidor om sätet fanns armstöd, och två lejon stod utmed armstöden. 20 Tolv lejon stod där, ett på varje sida om de sex trappstegen. Något sådant har aldrig tillverkats i något annat rike. 21 Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla kärl i Libanonskogshuset var av rent guld. Ingenting var av silver, det hade inget värde på Salomos tid.

22 Kungen hade en egen Tarshishflotta* på havet tillsammans med Hirams flotta, och en gång vart tredje år kom Tarshishflottan hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.

23 Kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden,* både i rikedom och vishet. 24 Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den visdom som Gud hade lagt ner i hans hjärta. 25 Var och en förde med sig gåvor: föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästar och mulåsnor. Detta hände år efter år.

26 Salomo samlade också vagnar och ridhästar, så att han hade 1 400 vagnar och 12 000 ridhästar. Dem inrymde han dels i vagnsstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. 27 Kungen styrde så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som stenar, och cederträ lika vanligt som mullbärsträ i Låglandet. 28 Hästarna som Salomo skaffade kom från Egypten. En del av kungens uppköpare hämtade ett visst antal av dem till bestämt pris. 29 Varje vagn som hämtades och fördes in från Egypten kostade 600 siklar silver och varje häst 150*. Likaså infördes genom deras försorg sådana till hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram.


Fotnoter
10:1Saba   Troligen Jemen i änden på arabiska halvön, ca 250 mil söder om Jerusalem.
10:10hundratjugo talenter   Ca 3,5 ton guld.
10:11almugträ   Kanske aromatiskt sandelträ som växer i Indien.
10:14sexhundrasextiosex talenter   Ca 20 ton guld.
10:16fsexhundra siklar … tre minor   Drygt 6 kg och nästan 2 kg guld.
10:22Tarshishflotta   Långdistansskepp som kunde segla över Medelhavet (se 22:49 , 1 Mos 10:4 ).
10:23större än någon annan kung på jorden   Se Salomos messianska kungapsalm Ps 72 och Pred 1:16f .
10:29600 siklar … 150   Drygt 6 kg och 1,5 kg silver. Salomos vagnar var långt mycket dyrare än det vanliga priset om ca 100 siklar per vagn.

Parallellställen
10:12 Krön 9:1f Matt 12:42 Luk 11:31.
10:91 Kung 5:7 2 Krön 2:11.
10:111 Kung 9:26f 22:49.
10:161 Kung 14:26 2 Krön 9:15f 12:9.
10:171 Kung 7:2.
10:221 Kung 9:27f 22:49.
10:231 Kung 3:12f 4:30 1 Krön 29:25 2 Krön 1:1 Pred 2:9.
10:241 Kung 4:34.
10:261 Kung 4:26 9:19 2 Krön 1:14f 9:25f.
10:282 Krön 1:16.