× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jakob välsignar sina söner

1 Och Jakob kallade sina söner till sig och sade: ”Kom hit till mig, så ska jag tala om vad som ska hända er i kommande dagar. 2 Samla er och lyssna, ni Jakobs söner, hör på Israel, er far!


3 Ruben, du är min förstfödde,
min kraft och min styrkas förstling,
främst i myndighet
och främst i makt.
4 Du sjuder över som vatten,
du ska inte bli den främste,
för du besteg din fars bädd,
då vanhelgade du den.
Han besteg min säng!

5 Simeon och Levi är bröder,
våldet är deras vapen.
6 Min själ ska inte ta del i deras råd,
min själ ska inte umgås med dem,
för de dödade män i sin vrede
och stympade oxar i sitt övermod.
7 Förbannad är deras vrede
som är så våldsam
och deras grymhet
som är så stor!
Jag ska dela upp dem i Jakob
och skingra dem i Israel.

8 Juda, dig ska dina bröder prisa.*
Din hand ska gripa
dina fienders nacke,
din fars söner
ska buga sig för dig.
9 Ett ungt lejon är Juda.
Du reser dig från rivet byte,
min son.
Han böjer sig, han lägger sig
som ett lejon, som en lejonhona –
vem vågar väcka honom?
10 Spiran ska inte vika från Juda,
inte härskarstaven
från hans fötter,
förrän han som den tillhör* kommer
och folken lyder honom.
11 Han binder sin ungåsna
vid vinstocken,
sitt åsneföl vid den ädla rankan.
Han tvättar sina kläder i vin,
sin mantel i druvors blod.
12 Hans ögon är dunkla av vin,
hans tänder vita av mjölk.

13 Sebulon ska bo vid havets strand
och bli en hamn för skepp.*
Sin sida ska han vända mot Sidon.

14 Isaskar är en stark åsna
som ligger i ro i sitt hägn.
15 Han såg att viloplatsen var god
och landet ljuvligt.
Då böjde han sin rygg
under bördor
och blev en arbetspliktig slav.

16 Dan ska skaffa rätt* åt sitt folk
som en av Israels stammar.
17 Dan ska vara en orm på vägen,
en huggorm på stigen
som biter hästen i foten
så att ryttaren faller baklänges.
18Herre, jag väntar
på din frälsning!

19 Gad ska trängas av skaror*
och själv tränga dem in på hälarna.

20 Från Asher kommer utsökta rätter,
han ska bjuda
på kungliga läckerheter.

21 Naftali är en frisläppt hind
som talar vackra ord.*

22 Josef är ett ungt fruktträd,
ett ungt fruktträd vid källan.
Grenarna når upp över muren.
23 Bågskyttar oroar honom,
de skjuter mot honom
och ansätter honom.
24 Men hans båge förblir fast
och hans händer
och armar spänstiga
genom Jakobs Mäktige,
genom Herden, Israels Klippa,
25 genom din fars Gud
som ska hjälpa dig,
genom den Allsmäktige
som ska välsigna dig
med välsignelser
från himlen därovan
välsignelser från djupet
som ruvar där nere,
välsignelser från bröst
och moderliv.
26 Din fars välsignelser når högt,
högre än mina fäders välsignelser,
till de eviga höjdernas härlighet.
De ska vara över Josefs huvud,
över hjässan på fursten
bland sina bröder.

27 Benjamin är en glupsk varg.
På morgonen äter han sitt rov,
på kvällen fördelar han bytet.”

28 Alla dessa är Israels tolv stammar, och detta är vad deras far sade till dem. Han välsignade dem och gav åt var och en sin särskilda välsignelse.

Jakob dör

29 Sedan befallde han dem och sade: ”Jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig hos mina fäder i grottan på hetiten Efrons mark, 30 i grottan vid fältet i Makpela mitt emot Mamre i Kanaans land, den som Abraham köpte till gravplats av hetiten Efron. 31 Där begravdes Abraham och hans hustru Sara, där begravdes Isak och hans hustru Rebecka, och där har jag själv begravt Lea, 32 i grottan på marken som köptes av hetiterna.”

33 När Jakob hade gett sina söner dessa befallningar drog han upp fötterna i sängen. Och han gav upp andan och samlades till sitt folk.


Fotnoter
49:8Juda … prisa   På hebreiska Jehudá … jodúcha (jfr 29:35 med not).
49:10han som den tillhör   Dvs Messias, den rätte härskaren av Juda stam (Heb 7:14 , Upp 5:5 ). Jfr Hes 21:27 . Annan översättning: ”Shilo” (där tabernaklet senare stod, se Jos 18:1 , 1 Sam 1- 4).
49:13hamn för skepp   Israels bästa naturligt skyddade hamn vid Medelhavet finns i nordväst på Sebulons område, vid berget Karmel och nutidens Haifa.
49:16Dan … skaffa rätt   Hebr. dan betyder ”skaffa rätt, döma” (jfr 30:6 ).
49:19Gad … skaror   På hebreiska gad … gedud. Gad kan också översättas ”tränga/anfalla”.
49:21talar vackra ord   Annan översättning: ”föder vackra kalvar”.

Parallellställen
49:15 Mos 33:1f.
49:31 Mos 29:32 5 Mos 21:17.
49:41 Mos 35:22 5 Mos 27:20 1 Krön 5:1.
49:51 Mos 34:25f.
49:61 Mos 34:26f Ps 1:1.
49:7Jos 19:1 21:2f.
49:81 Mos 29:35.
49:94 Mos 23:24 24:9 5 Mos 33:7 1 Krön 5:2 Upp 5:5.
49:10Ps 2:9 Jes 2:4 9:6f Matt 2:6.
49:135 Mos 33:18f Jos 19:10f Jes 9:1 Matt 4:15.
49:165 Mos 33:22 Dom 13:2 24f 16:31.
49:18Ps 119:166 174 Jes 25:9 Mika 7:7.
49:201 Mos 30:13 5 Mos 33:24.
49:215 Mos 33:23 Dom 4:6 5:1.
49:255 Mos 33:13f.
49:27Dom 20:25 1 Sam 9:1f 14:47.
49:301 Mos 23:16f 50:13.
49:311 Mos 23:19 25:9 35:29 Apg 7:15f.