× 
 Från
 Till
 Metod

 

Föreskrifter om prästvigningen

1 Detta är vad du ska göra med dem för att helga dem till att bli mina präster: Ta en ungtjur och två baggar, felfria djur, 2 osyrat bröd och osyrade kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. Av fint vetemjöl ska du baka dem. 3 Du ska lägga dem i samma korg och bära fram dem i korgen som en offergåva när du för fram tjuren och de båda baggarna.

4 Sedan ska du föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. 5 Du ska ta kläderna och sätta på Aron tunikan, efodkåpan, själva efoden och bröstskölden och fästa ihop efoden på honom med efodens skärp. 6 Du ska sätta turbanen på hans huvud och fästa det heliga diademet på turbanen. 7 Och du ska ta smörjelseoljan och hälla på hans huvud och smörja honom. 8 Hans söner ska du föra fram och sätta på dem tunikor. 9 Du ska spänna fast bälten på Aron och hans söner och sätta på dem huvor. Och de ska ha rätten till prästämbetet för evigt. Så ska du viga Aron och hans söner till präster.

10 Du ska föra fram tjuren till uppenbarelsetältet, och Aron och hans söner ska lägga händerna på tjurens huvud. 11 Sedan ska du slakta tjuren inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. 12 Du ska ta av tjurens blod och stryka det med fingret på altarets horn. Men resten av blodet ska du hälla ut vid altarets fot. 13 Du ska ta allt det fett som omsluter inälvorna, leverfettet och de båda njurarna med det fett som är på dem, och bränna det på altaret. 14 Men tjurens kött och hud och hans tarminnehåll ska du bränna upp i eld utanför lägret. Det är ett syndoffer.

15 Du ska ta den ena baggen, och Aron och hans söner ska lägga händerna på baggens huvud. 16 Sedan ska du slakta den och ta av dess blod och stänka det runt omkring på altaret.

17 Men själva baggen ska du stycka och tvätta inälvorna och fötterna och lägga dem på styckena och huvudet. 18 Och du ska bränna hela baggen på altaret. Det är ett brännoffer åt Herren, en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren.

19 Därefter ska du ta den andra baggen, och Aron och hans söner ska lägga händerna på hans huvud. 20 Och du ska slakta baggen och ta lite av blodet och stryka på Arons högra örsnibb, på hans söners högra örsnibb, på tummen på deras högra hand och på stortån på deras högra fot. Men resten av blodet ska du stänka runt omkring på altaret. 21 Och du ska ta något av blodet på altaret och av smörjelseoljan och stänka på Aron och hans kläder och på hans söner och deras kläder. Då blir Aron själv och hans kläder heliga, och även hans söner och deras kläder blir heliga.

22 Och du ska ta fettet på baggen, svansfettet och det fett som omsluter inälvorna, leverfettet och de båda njurarna med det fett som finns på dem och dessutom det högra lårstycket. Detta är prästvigningsbaggen. 23 Du ska ta en rund brödkaka, en oljebrödskaka och en tunnkaka ur korgen med de osyrade bröden som står inför Herrens ansikte. 24 Och du ska lägga allt detta i händerna på Aron och hans söner och lyfta det som ett lyftoffer* inför Herren. 25 Sedan ska du ta det ur deras händer och bränna det på altaret, ovanpå brännoffret, till en ljuvlig doft inför Herrens ansikte. Det är ett eldsoffer åt Herren.

26 Du ska ta bringan av Arons prästvigningsbagge och lyfta den som ett lyftoffer inför Herrens ansikte, och detta ska vara din del. 27 Du ska helga lyftofferbringan och offergärdslåret, det som har lyfts och offrats som offergåva, de delar av prästvigningsbaggen som ska tillhöra Aron och hans söner. 28 Aron och hans söner ska få detta av Israels barn som en rättighet för all framtid, för det är en offergåva. Det ska vara en gåva från Israels barn av deras gemenskapsoffer*, deras gåva till Herren.

29 Arons heliga kläder ska hans söner ha efter honom. Klädda i dem ska de bli smorda och vigda till sin tjänst. 30 I sju dagar ska den av Arons söner som blir präst i hans ställe sätta på sig dessa kläder, när han går in i uppenbarelsetältet för att göra tjänst i helgedomen. 31 Du ska ta prästvigningsbaggen och koka köttet på en helig plats. 32 Baggens kött och brödet som är i korgen ska Aron och hans söner äta vid ingången till uppenbarelsetältet. 33 De ska äta det som användes till att bringa försoning när de vigdes till präster och helgades, men ingen främmande får äta av det eftersom det är heligt. 34 Om något av prästvigningsköttet eller brödet blir över till nästa morgon ska du bränna upp det i eld. Det får inte ätas, för det är heligt.

35 I allt ska du göra med Aron och hans söner så som jag har befallt dig. I sju dagar ska deras prästvigning vara. 36 Varje dag ska du offra en tjur som syndoffer till försoning och rena altaret genom att du bringar försoning för det. Och du ska smörja det för att helga det. 37 I sju dagar ska du bringa försoning för altaret och helga det. Altaret blir då högheligt, och var och en som rör vid det blir helig.

Det dagliga offret

38 Detta är vad du ska offra på altaret varje dag för all framtid: två årsgamla lamm. 39 Det ena lammet ska du offra på morgonen och det andra i skymningen. 40 Till det första lammet ska du offra en tiondels efa fint mjöl, begjutet med en fjärdedels hin* olja av stötta oliver och som dryckesoffer en fjärdedels hin vin. 41 Det andra lammet ska du offra i skymningen. Med likadant matoffer och dryckesoffer som på morgonen ska du offra det till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren.

42 Från släkte till släkte ska detta vara ert dagliga brännoffer inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Där ska jag uppenbara mig för er och tala med dig. 43 Där ska jag uppenbara mig för Israels barn och den platsen ska bli helgad genom min härlighet. 44 Jag ska helga uppenbarelsetältet och altaret, och Aron och hans söner ska jag helga till präster åt mig. 45 Jag ska bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. 46 Och de ska inse att jag är Herren deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jag är Herren deras Gud.


Fotnoter
29:24lyftoffer   Troligare översättning än det traditionella ”viftoffer”.
29:28gemenskapsoffer   Delades mellan Gud, prästen och offerföljet (se 3 Mos 7:11f ). Det var ett festligt tillfälle att äta kött i gemenskap med Gud och varandra (se t ex 5 Mos 27:7 , 1 Kung 3:15 ).
29:40en tiondels efa … fjärdedels hin   Ca 2,2 liter mjöl och 1 liter olja och vin.

Parallellställen
29:13 Mos 8:2f.
29:42 Mos 40:12f.
29:103 Mos 8:14f.
29:133 Mos 3:3f.
29:143 Mos 4:11f Hebr 13:11.
29:153 Mos 8:18f.
29:193 Mos 8:22f.
29:283 Mos 7:31f 10:14.
29:323 Mos 8:31f 24:9.
29:384 Mos 28:3f.
29:422 Mos 25:22.
29:432 Mos 40:34f.
29:453 Mos 26:11f 2 Kor 6:16.
29:463 Mos 11:45 22:33.