× 
 Från
 Till
 Metod

 

Nadabs och Abihus synd

1 Men Arons söner Nadab och Abihu* tog var sitt fyrfat och lade eld i dem, strödde på rökelse och bar fram främmande eld* inför Herrens ansikte, något som han inte hade befallt dem. 2 Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, och de dog inför Herren. 3 Och Mose sade till Aron: ”Detta är vad Herren har sagt: På dem som står mig nära ska jag visa mig helig och inför allt folket visa mig härlig.” Och Aron teg stilla*.

4 Mose kallade till sig Mishael och Elsafan, söner till Arons farbror Ussiel, och sade till dem: ”Kom fram och bär ut era släktingar från helgedomen, utanför lägret.” 5 Då steg de fram och bar ut dem i deras tunikor från lägret, så som Mose hade sagt. 6 Sedan sade Mose till Aron och till hans söner Eleasar och Itamar: ”Ni ska inte ha ert hår oordnat eller riva sönder era kläder*. Annars kan ni dö och vrede drabbar hela församlingen. Men era bröder, hela Israels hus, får gråta över den brand som Herren har tänt. 7 Ni ska inte lämna uppenbarelsetältets ingång, för att ni inte ska dö, för Herrens smörjelseolja är på er.” Och de gjorde enligt Moses ord.

Regler för präster

8Herren talade till Aron. Han sade: 9 ”För att ni inte ska dö får varken du själv eller dina söner dricka vin eller starka drycker* när ni ska gå in i uppenbarelsetältet. Det ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. 10 Ni ska skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent. 11 Och ni ska lära Israels barn alla de stadgar* som Herren har kungjort för dem genom Mose.”

12 Mose sade till Aron och till Eleasar och Itamar, hans kvarvarande söner: ”Ta det matoffer som har blivit över av Herrens eldsoffer och ät det osyrat vid sidan av altaret, för det är högheligt. 13 Ni ska äta det på en helig plats, för det är din och dina söners lagliga rätt av Herrens eldsoffer. Den befallningen har jag fått. 14 Lyftofferbringan och offergärdslåret ska ni äta på en ren plats, du och dina söner och döttrar med dig, för du har fått dem som din och dina söners lagliga rätt av Israels barns gemenskapsoffer. 15 Tillsammans med eldsoffren av fettstyckena ska offergärdslåret och lyftofferbringan bäras fram för att lyftas som ett lyftoffer inför Herrens ansikte. De ska tillhöra dig och dina söner med dig som en evig rätt, så som Herren har befallt.”

16 Mose frågade efter syndofferbocken, och se, den var uppbränd. Då blev Mose vred på Eleasar och Itamar, Arons kvarvarande söner, och sade: 17 ”Varför har ni inte ätit syndoffret* på den heliga platsen? Det är ju högheligt. Han har gett er det för att ni ska ta bort församlingens skuld och bringa försoning för dem inför Herrens ansikte. 18 Se, dess blod har inte burits in i helgedomens inre. Därför skulle ni ha ätit upp köttet på helig plats, så som jag hade befallt.”

19 Men Aron sade till Mose: ”Se, de har i dag offrat sitt syndoffer och brännoffer inför Herrens ansikte och du vet vad som har hänt mig. Om jag nu i dag hade ätit syndofferkött, skulle det ha varit välbehagligt för Herren?” 20 När Mose hörde det var han nöjd.


Fotnoter
10:1Nadab och Abihu   Betyder ”frivillig/ädel” och ”han är min Far”.
10:1främmande eld   Kanske annan rökelse än den som Gud hade förordnat (2 Mos 30:9 , 34f).
10:3teg stilla   Istället för att ropa ut sin sorg som man brukade (jfr 2 Mos 12:30 ). Jfr vers 6.
10:6hår oordnat … riva sönder era kläder   Uttryck för sorg (jfr Esra 9:3 ) som skulle undvikas eftersom prästtjänsten gick före familjeband (se 21:10f ).
10:9starka drycker   T ex öl. Tempelprästerna skulle vara noga med sin uppgift (jfr Jes 28:7 ).
10:11lära … stadgar   Undervisning var en av prästernas uppgifter (5 Mos 24:8 , Mal 2:6f ).
10:17ätit syndoffret   Syndofferbocken skulle normalt ätas (6:26 ).

Parallellställen
10:14 Mos 3:4 26:61.
10:24 Mos 16:35.
10:3Ps 18:26f.
10:42 Mos 6:18 22 4 Mos 3:19.
10:73 Mos 8:30.
10:9Hes 44:21 1 Tim 3:3 Tit 1:7.
10:123 Mos 2:3 6:16.
10:142 Mos 29:27f.
10:163 Mos 9:3.
10:183 Mos 6:26.