× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ve över Samaria

1 Ve dig,

du stolta krona
av Efraims druckna män,
du vissnande blomma
av hans strålande härlighet
på berget* över
de vinberusades bördiga dal!
2 Se, från Herren kommer
en som är stark och mäktig,
som en hagelskur,
en förödande storm,
som en flod med väldiga vatten
som forsar fram med kraft
och slår allt till marken.
3 Den stolta kronan
av Efraims druckna män
trampas då under fötterna.
4 Den vissnande blomman
av hans strålande härlighet
på berget över den bördiga dalen
ska bli som ett tidigt fikon
som mognat före sommaren:
När någon får se det slukar han det,
så snart det är i hans hand.

5 På den dagen ska Herren Sebaot
bli en härlig krona
och en strålande krans
för dem som är kvar
av hans folk.
6 Han ska bli en rättens ande
för den som skipar rätt
och en styrka för dem
som driver fienden på porten.

7 Men också de raglar av vin
och vinglar av starka drycker.
Både präst och profet
raglar av starka drycker.
De är berusade av vin
och vinglar.
De raglar när de profeterar,
de stapplar när de skipar rätt.
8 Alla bord är täckta
med äckliga spyor,
det finns ingen ren fläck.

9 "Vem kan han lära förstånd?
För vem förklarar han budskapet?
För dem som just är avvanda
från modersmjölken,
nyss tagna från modersbröstet?
10 För det är bud på bud, bud på bud,
ljud på ljud, ljud på ljud,*
lite här, lite där!"

11 Ja, genom stammande* läppar
och på främmande språk
ska han tala till detta folk,*
12 han som en gång sade till dem:
"Här är viloplatsen,
låt den trötte vila.
Här finns ro."
Men de ville inte lyssna.
13 Och Herrens ord blev för dem
"bud på bud, bud på bud,
ljud på ljud, ljud på ljud,
lite här, lite där."
Så ska de, där de går,
falla baklänges och krossas,
bli snärjda och fångade.

14 Hör därför Herrens ord,
ni hånare som härskar
över folket här i Jerusalem.
15 Ni säger:
"Vi har slutit förbund med döden,
vi har ingått en pakt
med dödsriket.
När gisslet far fram som en störtflod
ska det inte nå oss,
för vi har gjort lögnen
till vår tillflykt,
falskheten till vårt gömställe."

16 Därför säger Herren Gud så:
Se, jag har lagt
en grundsten i Sion,
en beprövad sten,
en dyrbar hörnsten,
en fast grundval.
Den som tror på den
behöver inte fly*.*
17 Och jag ska låta
rätten vara mätsnöret
och rättfärdigheten sänklodet.
Hagel ska slå ner lögnens tillflykt,
vatten ska skölja bort gömstället.
18 Ert förbund med döden
ska upplösas,
er pakt med dödsriket
ska inte bestå.
När gisslet far fram
som en störtflod
ska ni bli nertrampade av det.
19 Så ofta det far fram
ska det träffa er.
Morgon efter morgon
ska det fara fram,
både dag och natt.
Det blir bara förfäran
när man förstår budskapet.
20 För sängen är för kort
att sträcka ut sig på,
täcket för smalt att svepa in sig i.
21 Ja, Herren ska resa sig
som på Perasims berg,
och han ska vredgas
som i Gibeons dal*
för att utföra sitt verk,
sitt främmande verk,
och fullgöra sitt arbete,
sitt förunderliga arbete.
22 Sluta nu med ert hån,
så att era band inte dras åt
ännu hårdare,
för jag har hört
från Herren Gud Sebaot
om förödelse
och beslutad straffdom
över hela jorden.

23 Lyssna och hör min röst,
ge akt och hör mina ord.
24 När bonden vill så,
plöjer han då ständigt
och hackar upp och harvar sin åker?
25 När han har fått marken jämn,
strör han då inte ut svartkummin
och kryddkummin,
sår vete i rader
och korn på dess plats
och spältvete* i kanten?
26 För hans Gud har undervisat honom
och lärt honom det rätta sättet.
27 Man tröskar ju inte
svartkummin med trösksläde
eller kryddkummin
med vagnshjul,
utan man klappar ut svartkummin
med stav
och kryddkummin med käpp.
28 Brödsäd tröskas
men inte i det oändliga,
man driver inte ständigt
sina vagnshjul
och hästar över den.
Man vill ju inte tröska sönder den.
29 Också detta kommer från
Herren Sebaot,
underbar i råd och stor i vishet.

Fotnoter
28:1Efraims druckna … på berget   Nordrikets huvudstad Samaria var byggd på ett berg (1 Kung 16:24 ).
28:10bud på bud, ljud på ljud   De korta orden (hebr. kav lekáv, sav lesáv ) som motståndarna hånar Jesaja med knyter an till ramsor för barn (jfr vers 9), men leder också tanken till de assyriska erövrarnas främmande språk akkadiska (jfr 28:11 , 33:19 ).
28:11stammande   Annan översättning: "hånfulla" (jfr de assyriska förtryckarna i 33:19 ).
28:11 Citeras av Paulus i 1 Kor 14:21 som profetia om tungotalets gåva.
28:16fly   Andra handskrifter (Septuaginta): "skämmas".
28:16 Citeras av Petrus i 1 Petr 2:6 och av Paulus i Rom 9:33 , 10:11 som profetia om Messias.
28:21Perasims berg … Gibeons dal   Platser för forna militära segrar (2 Sam 5:20 , Jos 10:10 ).
28:25spältvete   kallas också dinkelvete, en äldre vetesort.

Parallellställen
28:1Ords 21:17 Amos 6:6.
28:22 Kung 17:3 6 18:9f Hes 13:11 Nah 1:8.
28:3Jes 26:6.
28:5Jes 4:2 10:21 11:16.
28:6Jes 11:2f.
28:7Jes 5:11f Ef 5:18.
28:11Jes 33:19 1 Kor 14:21.
28:12Jes 30:15 Jer 6:16 Matt 11:28f 23:37.
28:13Jes 8:15 Matt 21:44.
28:16Ps 118:22 Matt 21:42 Apg 4:11 Rom 9:33 10:11 Ef 2:20 1 Petr 2:6.
28:21Jos 10:10f 2 Sam 5:20 25 1 Krön 14:11 16 Jes 29:14.
28:22Jes 10:23 Rom 9:28.
28:24Pred 3:1.
28:29Jes 9:6 31:2 Rom 11:33.