× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lagar om helighet

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barns hela församling: Ni ska vara heliga, för jag, Herren er Gud, är helig*. 3 Var och en av er ska visa respekt för sin mor och sin far. Mina sabbater ska ni hålla. Jag är Herren er Gud. 4 Ni ska inte vända er till avgudar och inte göra er några gjutna gudar. Jag är Herren er Gud.

5 När ni vill offra gemenskapsoffer åt Herren, ska ni offra det på sådant sätt att ni räknas som välbehagliga. 6 Det ska ätas samma dag som ni offrar det eller nästa dag. Det som blir över till tredje dagen ska brännas upp i eld. 7 Om det äts på tredje dagen, är det avskyvärt och blir inte mottaget. 8 Den som äter av det måste bära sin skuld, för han har ohelgat det som var helgat åt Herren. Han ska utrotas ur sitt folk.

9 När ni bärgar skörden i ert land, ska du inte skörda till den yttersta kanten av åkern och inte plocka upp ströaxen efter din skörd. 10 Inte heller i din vingård ska du göra någon efterskörd, och de druvor som fallit av i din vingård ska du inte plocka upp. Du ska lämna kvar det åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren er Gud.

11 Ni ska inte stjäla eller ljuga eller bedra varandra.

12 Ni ska inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren.

13 Du ska inte förtrycka din nästa eller plundra honom. Du ska inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen.

14 Du ska inte uttala förbannelser över en döv eller lägga något framför en blind som han kan snava över. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren.

15 Du ska inte göra orätt när du dömer. Du ska inte hålla med någon för att han är fattig och du ska inte vara partisk för den som har makt. Du ska döma din nästa med rättvisa.

16 Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren.

17 Du ska inte hata din broder i ditt hjärta, men du ska tillrättavisa din nästa så att du inte bär på synd för hans skull.

18 Du ska inte hämnas och inte hysa agg mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv*. Jag är Herren.

19 Mina stadgar ska ni hålla: Du ska inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. Du ska inte så två slags säd i din åker och inte ta på dig klädesplagg av två olika slags garn*.

20 Om en man har legat med en kvinna som är en annan mans slavinna och sädesuttömning har skett, och hon inte har blivit friköpt eller frigiven, ska de straffas men inte dödas eftersom hon inte var fri. 21 Han ska föra fram sitt skuldoffer, en skuldofferbagge, inför Herren, till uppenbarelsetältets ingång. 22 När prästen med skuldofferbaggen bringar försoning för honom inför Herrens ansikte, får han förlåtelse för den synd han har begått.

23 När ni kommer in i landet och planterar olika slags träd med ätbar frukt*, ska ni se deras frukt som deras förhud. I tre år ska ni betrakta dem som oomskurna och inte äta deras frukt. 24 Under det fjärde året ska all deras frukt vara helig som ett tackoffer* till Herren, 25 och först under det femte året ska ni äta deras frukt. Så ska ni göra för att de ska ge så mycket större avkastning åt er. Jag är Herren er Gud.

26 Ni ska inte äta något som innehåller blod.

Ni ska inte befatta er med spådom eller trolldom. 27 Ni ska inte rundklippa kanten av ert hår*, och inte heller ska du stympa kanten av ditt skägg.

28 Ni ska inte rista märken* på er kropp för någon död och inte heller bränna in skrivtecken på er. Jag är Herren.

29 Vanära inte din dotter genom att låta henne bli prostituerad*, så att landet blir fördärvat av otukt och uppfyllt av skamligheter.

30 Mina sabbater ska ni hålla, och för min helgedom ska ni visa vördnad. Jag är Herren.

31 Vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren er Gud.

32 För ett grått huvud ska du resa dig upp, och den gamle ska du ära. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren.

33 När en främling bor hos er i ert land, ska ni inte förtrycka honom. 34 Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud.

35 Ni ska inte göra orätt när ni dömer i fråga om längd, vikt eller rymd. 36 Rätt våg, rätta vikter*, rätt efa, rätt hin-mått* ska ni ha. Jag är Herren er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land.

37 Så ska ni nu hålla alla mina stadgar och alla mina lagar och följa dem. Jag är Herren.


Fotnoter
19:2Ni ska vara heliga, för jag … är helig   Citeras av Petrus i 1 Petr 1:16 .
19:18älska din nästa som dig själv   Citeras av Jesus i Matt 5:43 , 19:19 , 22:39 med paralleller, av Paulus i Rom 13:9 , Gal 5:14 och av Jakob i 2:8 .
19:19klädesplagg av två olika slags garn   Dödahavsrullarna framhåller att blandningen av ull och lin (5 Mos 22:11 ) var reserverad för översteprästens dräkt och tabernaklet (2 Mos 26:1 , 28:8 ).
19:23träd med ätbar frukt   Fruktträd respekterades som en Guds gåva (1 Mos 1:29 , 5 Mos 20:19 ).
19:24tackoffer   Kanske för att ätas med tacksägelse vid templet (jfr 5 Mos 14:23 , 15:20 ).
19:27hår   Tecken på livskraft och ära (2 Sam 10:4 , 1 Kor 11:15 ). Hår offrades av kananeer åt de döda (5 Mos 14:1 ).
19:28rista märken   Sorgerit som förknippades med avgudakulter (jfr 1 Kung 18:28 ).
19:29prostituerad   Troligen delaktig i kananeiska fruktbarhetsriter (jfr Jer 2:20f , Hos 2) .
19:36rätta vikter   Oärliga köpmän ökade vinsten genom fusk med måtten (Ords 11:1 , Amos 8:5 ).
19:36efa … hin-mått   Standardmått för torra respektive flytande varor (ca 22 liter och 3,5 liter).

Parallellställen
19:23 Mos 11:44f 1 Petr 1:16.
19:32 Mos 20:8f 31:13.
19:42 Mos 20:3f 23 34:17.
19:53 Mos 7:11f.
19:93 Mos 23:22 5 Mos 24:19f Rut 2:2f.
19:112 Mos 20:15f Ef 4:25 28 Kol 3:9 1 Tess 4:6.
19:122 Mos 20:7 5 Mos 5:11 Matt 5:33f Jak 5:12.
19:132 Mos 22:7f 5 Mos 24:14f Jak 5:4.
19:145 Mos 27:18.
19:152 Mos 23:3 5 Mos 1:17 16:19 Ords 24:23f Jak 2:9.
19:16Ps 15:3 50:20f Jer 9:4f Hes 22:9 Jak 4:11.
19:17Matt 5:22 18:15 Luk 17:3 1 Joh 2:9f 3:15.
19:18Matt 5:43f 22:39 Rom 12:19 Gal 5:14 1 Tess 5:15 1 Petr 3:9 Jak 2:8.
19:195 Mos 22:9f.
19:263 Mos 3:17 17:10f 5 Mos 12:16 23f 15:23 Apg 15:20.
19:273 Mos 21:5.
19:285 Mos 14:1.
19:313 Mos 20:6 27 5 Mos 18:11 1 Sam 28:7 Jes 8:19.
19:332 Mos 22:21 23:9.
19:355 Mos 25:13f Ords 11:1 16:11 20:10 Mika 6:10f.