× 
 Från
 Till
 Metod

 


1Herren avskyr falsk våg*,

full vikt behagar honom.

2 När högfärd kommer följer förakt,
men vishet finns hos de ödmjuka.

3 De ärligas hederlighet leder dem,
de trolösas falskhet
blir deras fördärv.

4 Rikedom hjälper inte
på vredens dag,
men rättfärdighet räddar
från döden.

5 Den hederliges rättfärdighet
jämnar hans väg,
den gudlöse faller
genom sin gudlöshet.

6 De ärligas rättfärdighet räddar dem,
de trolösa fångas av sina begär.

7 När en gudlös dör
försvinner hans hopp,
vad de onda* väntar på går förlorat.

8 Den rättfärdige räddas ur nöden,
den gudlöse drabbas i hans ställe.

9 Med sin mun fördärvar
den gudlöse sin nästa,
genom kunskap räddas
de rättfärdiga.

10 De rättfärdigas framgång
ger glädje i staden,
när de gudlösa förgås
blir det jubel.

11 Genom de ärligas välsignelse
upphöjs en stad,
genom de gudlösas mun
rivs den ner.

12 Den som föraktar sin nästa
är utan vett,
den som har förstånd tiger.

13 Skvallraren förråder hemligheter,
ett trofast hjärta
döljer vad det vet.

14 Utan ledning faller ett folk,
när många ger råd går det väl.

15 Den som går i borgen
för en främling råkar illa ut,
den som avskyr handslag är trygg.

16 En älsklig kvinna vinner ära,
våldsverkare* vinner rikedom.

17 Den barmhärtige gör väl
mot sin själ,
den grymme skadar sitt eget kött.

18 Den gudlöse gör en bedräglig vinst,
den som sår rättfärdighet
får en säker lön.

19 Den som står fast i rättfärdighet
vinner liv,
den som jagar efter ont
går mot sin död.

20Herren avskyr förvridna hjärtan,
de som lever hederligt
behagar honom.

21 De onda blir förvisso
inte ostraffade,
men de rättfärdigas
efterkommande går fria.

22 Som en guldring
i grisens tryne
är skönhet hos en kvinna
utan vett*.

23 Vad de rättfärdiga önskar
är enbart det goda,
vad de gudlösa kan hoppas på
är vrede.

24 Den ene strör ut och får ändå mer,
den andre snålar*
och blir bara fattigare.

25 En generös* själ blir rikt mättad,
den som vederkvicker andra
blir själv vederkvickt.

26 Den som undanhåller sin säd
förbannas av folket,
välsignelse kommer
över den som vill sälja.

27 Den som söker det goda
strävar efter nåd,
den som jagar efter det onda
drabbas av det själv.

28 Den som litar till sin rikedom
kommer på fall,
men de rättfärdiga
ska grönska som löven.

29 Den som drar olycka över sitt hus
får ärva vind,
dåren blir slav
åt den som har ett vist hjärta.

30 Den rättfärdiges frukt
är ett livets träd,
den som vinner själar är vis.*

31 Om den rättfärdige
får sin lön på jorden,*
hur mycket mer då
den gudlöse och syndaren!

Fotnoter
11:1falsk våg   Oärliga köpmän ökade vinsten genom fusk med måtten (3 Mos 19:36 , Amos 8:5 ).
11:7de onda   Annan översättning: ”kraften”.
11:16våldsverkare   Andra handskrifter (Septuaginta): ”flitiga”. Septuaginta har två ordspråk i versen: ”En älsklig kvinna vinner ära, en hustru som hatar det rätta är en skamlig sits. De lata blir egendomslösa, de flitiga vinner rikedom.”
11:22vett   Annan översättning: ”smak”.
11:24snålar   Ordagrant: ”sparar mer än vad som är rätt”.
11:25generös   Ordagrant: ”välsignande”.
11:30den som vinner själar är vis   Andra handskrifter (Septuaginta): ”våld tar liv”.
11:31får sin lön på jorden   Septuaginta: ”knappt blir frälst”. Citeras så av Petrus i 1 Petr 4:18 .

Parallellställen
11:13 Mos 19:35f 5 Mos 25:13f Ords 16:11 20:10 23.
11:2Ords 13:10 16:18 18:12 29:23.
11:3Ords 13:6 19:3.
11:4Ords 10:2 Hes 7:19 Sef 1:18.
11:6Ords 5:22 12:13 13:6.
11:7Job 8:13 Ps 112:10 Ords 10:28.
11:8Ords 21:18.
11:9Ords 16:29 29:5.
11:10Job 27:23 Ords 28:12 28 29:2.
11:12Ords 14:21 17:28.
11:133 Mos 19:16 Ords 20:19 25:9 1 Tim 5:13.
11:14Ords 15:22 20:18 24:6.
11:15Ords 6:1f 17:18 20:16.
11:18Ords 22:8 Hos 10:12 Gal 6:8f Jak 3:18.
11:19Ords 10:16 12:28 19:23.
11:20Ps 119:1 Ords 12:22 15:19 17:20.
11:21Ps 34:22 Ords 12:21 16:5 21:30.
11:23Job 8:13f Ords 10:24 28 Rom 2:8f.
11:24Ps 112:9 Ords 21:13.
11:25Matt 5:7 Luk 6:38 2 Kor 9:6.
11:27Est 7:10 Ps 7:17 Ords 5:22.
11:28Ps 1:3 52:10 92:13 Ords 14:11.
11:30Ords 3:18 Luk 5:10 Jak 5:19f.
11:31Ords 13:21 Luk 23:31 1 Petr 4:18.