× 
 Från
 Till
 Metod

 

Straff för den som bryter mot buden

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 Du ska säga till Israels barn: Om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor i Israel ger något av sina barn åt Molok*, ska han straffas med döden. Folket i landet ska stena honom. 3 Jag ska vända mitt ansikte mot den mannen och utrota honom ur hans folk, därför att han gett ett av sina barn åt Molok och orenat min helgedom och ohelgat mitt heliga namn.

4 Om folket i landet ser mellan fingrarna med den mannen när han ger ett av sina barn åt Molok och inte dödar honom, 5 så ska jag själv vända mitt ansikte mot den mannen och mot hans släkt. Och jag ska utrota honom ur folket tillsammans med alla som följt honom och i trolös avfällighet dyrkat Molok. 6 Om någon vänder sig till andebesvärjare för att i trolös avfällighet hålla sig till dem, ska jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk.

7 Ni ska helga er och vara heliga, för jag är Herren er Gud. 8 Ni ska hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren som helgar er.

9 Om någon förbannar sin far eller mor* ska han straffas med döden. Han har förbannat sin far och sin mor, han bär på blodskuld.

10 Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, ska den som begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru straffas med döden, både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan.

11 Om någon ligger med en kvinna som är hans fars hustru*, blottar han sin fars nakenhet. De ska båda straffas med döden. De bär på blodskuld.

12 Om någon ligger med sin svärdotter, ska de båda straffas med döden. De har begått en avskyvärd handling. De bär på blodskuld.

13 Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna*, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld.

14 Om någon till hustru tar en kvinna och dessutom hennes mor, så är det en skändlighet. Man ska bränna upp både honom och dem i eld, för att ingen skändlighet ska finnas ibland er.

15 Om en man ligger med ett djur ska han straffas med döden, och djuret ska ni döda.

16 Om en kvinna gör närmande mot något djur för att para sig med det, ska du döda både kvinnan och djuret. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld.

17 Om någon tar sin syster till hustru, sin fars dotter eller sin mors dotter och ser hennes nakenhet, och hon ser hans nakenhet, är det en skamlig gärning. De ska utrotas inför sitt folks ögon. Han bär på missgärning, eftersom han har blottat sin systers nakenhet.

18 Om någon ligger med en kvinna som har sin månadsrening och blottar hennes nakenhet, blottar han hennes blodflöde. De ska båda utrotas ur sitt folk.

19 Du ska inte blotta nakenheten hos din mors syster eller din fars syster, för den som gör det blottar en nära släktings nakenhet. De kommer att bära på missgärning. 20 Om någon ligger med sin farbrors hustru blottar han sin farbrors nakenhet. De kommer att bära på missgärning, och de kommer att dö barnlösa. 21 Om någon tar sin brors hustru* är det en oren gärning. Han blottar då sin brors nakenhet, och de ska bli barnlösa.

22 Ni ska hålla alla mina stadgar och lagar och följa dem, för att landet inte ska spy ut er, det land dit jag nu för er så att ni får bo där. 23 Ni ska inte följa sederna hos de folk som jag driver undan för er, för just därför att de gjort som de gjort avskyr jag dem. 24 Därför har jag sagt till er: Ni ska ärva deras land, för jag ska ge er det till arvedel, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är Herren er Gud, som har avskilt er från andra folk.

25 Gör alltså skillnad mellan rena och orena fyrfotadjur och mellan rena och orena fåglar, så att ni inte gör er själva avskyvärda på grund av dessa fyrfotadjur eller fåglar eller kräldjur som rör sig på marken, alla dessa djur som jag har avskilt från er som orena. 26 Ni ska vara heliga inför mig, för jag, Herren, är helig*. Och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig.

27 När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, ska den personen straffas med döden. Han bär på blodskuld och ska stenas.


Fotnoter
20:2ger … barn åt Molok   Barnoffer praktiserades av ammoniter (2 Kung 3:27 ) och fenicier. Det var strängt förbjudet i Israel (3 Mos 20:2f , Ps 106:38 , Jer 32:35 ).
20:9förbannar sin far eller mor   En hädelse mot Gud, ”från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn” (Ef 3:15 ). Citeras av Jesus i Matt 15:4 , Mark 7:10 . Även mesopotamiska lagar utdömde stränga straff för den som föraktade sina föräldrar. Jfr Ords 30:17 .
20:11ligger med … fars hustru   Begicks av Ruben (1 Mos 35:22 , 49:4 ) och senare i Korint (1 Kor 5:1 ).
20:13ligger med en annan man som … med en kvinna   Se t ex 1 Mos 19:5 (Sodom) och Rom 1:27 .
20:21tar sin brors hustru   Kunde leda till rivalitet (jfr 18:18 ). Begicks av Herodes (Mark 6:18 ). Om brodern hade dött var det i stället en plikt att ta till sig änkan (1 Mos 38:8 , 5 Mos 25:5 ).
20:26Ni ska vara heliga … för jag … är helig   Citeras av Petrus i 1 Petr 1:16 .

Parallellställen
20:23 Mos 18:21.
20:63 Mos 19:31 5 Mos 18:10f.
20:73 Mos 11:44f 19:2 1 Petr 1:16.
20:83 Mos 19:37.
20:92 Mos 21:17 5 Mos 27:16 Ords 20:20 30:17 Matt 15:4.
20:102 Mos 20:14 Matt 5:27.
20:113 Mos 18:7f 5 Mos 22:30 27:20.
20:123 Mos 18:15.
20:131 Mos 19:7 3 Mos 18:22.
20:143 Mos 18:17.
20:153 Mos 18:23.
20:173 Mos 18:9.
20:183 Mos 18:19.
20:193 Mos 18:12f.
20:203 Mos 18:14.
20:213 Mos 18:16.
20:223 Mos 18:25 28.
20:253 Mos 11:2f 5 Mos 14:3f.
20:262 Mos 19:5.
20:275 Mos 18:10f.