× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israel utvald och förkastad

1 Hör detta ord

som Herren har talat
mot er, Israels barn,
mot hela det släkte jag fört upp
ur Egyptens land.
Så har han sagt:
2 Endast er har jag känt som mitt folk
av alla jordens släkten.
Därför ska jag också straffa er
för alla era synder.

3 Vandrar två tillsammans
utan att de kommit överens?
4 Ryter ett lejon i skogen
utan att det funnit något rov?
Morrar ett ungt lejon i kulan
utan att det har tagit byte?
5 Fastnar en fågel i fällan på marken
utan att snaran är gillrad för den?
Slår en fälla upp från marken
utan att fånga något?
6 Blåser man i basun i en stad
utan att folket blir förskräckt?
Händer det en olycka i en stad
utan att Herren har vållat den?
7 För Herren Gud gör ingenting
utan att uppenbara sin hemlighet
för sina tjänare profeterna.
8 När lejonet ryter,
vem skulle då inte bli rädd?
När Herren Gud talar,
vem skulle då inte profetera?
Domsord över Samaria
9 Ropa ut över borgarna i Ashdod
och över borgarna
i Egyptens land,
säg: Samla er på Samarias berg*
och se den stora förvirringen där
och förtrycket mitt ibland dem.
10 De förstår inte att göra det rätta,
säger Herren,
de som samlar våld och fördärv
i sina borgar.
11 Därför säger Herren Gud:
En fiende* ska omringa landet,
riva ditt starka fäste
och plundra dina borgar.

12 Så säger Herren:
Som herden räddar ur lejonets gap
ett par benpipor*
eller en bit av ett öra,
så ska Israels folk räddas,
de som sitter i Samaria
på kanten av sina divaner
och på bäddar av damast.

13 Hör och vittna mot Jakobs hus,
säger Herren,
Herren Gud Sebaot:
14 Den dag jag straffar Israel
för dess brott
ska jag låta straffet
drabba Betels altaren*,
så att altarhornen huggs av
och faller till marken.
15 Jag ska slå både vinterhus
och sommarhus.*
Elfenbenshusen* ska förstöras
och många hus ska sopas bort,
säger Herren.

Fotnoter
3:9Samarias berg   Nordrikets huvudstad omgavs liksom Jerusalem av höga berg.
3:11En fiende   Assyrien intog nordriket år 725-722 f Kr, ca fyrtio år efter Amos profetia (2 Kung 17:5f ).
3:12räddar … benpipor   Bitar av ett rivet får fungerade som bevis på en vilddjursattack och befriade därför herden från ersättningsskyldighet (2 Mos 22:13 ).
3:14Betels altaren   Betel hade anor ända tillbaka till patriarkernas tillbedjan (1 Mos 12:8 , 28:19 ), men hade under Jerobeam I på 920-talet blivit en plats för avgudadyrkan (1 Kung 12:28f ).
3:15vinterhus och sommarhus   Ett tecken på rikedom: under sommaren sökte man svalka i bergstrakter som Samaria, medan vintern mildrades i låglänt terräng som Jisreelslätten.
3:15Elfenbenshusen   Stora mängder elfenben har hittats vid utgrävningar i Samaria. Se 1 Kung 22:39 .

Parallellställen
3:22 Mos 19:5f 5 Mos 4:20 Ps 147:19f Hos 13:5.
3:6Jes 31:2 45:7 Jer 11:11 Klag 3:38 Mika 1:12.
3:71 Mos 18:17 Joh 15:15 Upp 1:1.
3:8Jer 20:7f.
3:9Amos 4:1 6:1.
3:10Ps 11:5 Hab 1:2.
3:121 Sam 17:34f Amos 6:4.
3:141 Kung 12:33 2 Kung 23:15 Hos 10:15.
3:152 Kung 22:39 Jer 36:22 Amos 6:4.