× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels förödelse

1 Jag såg Herren stå vid altaret,

och han sade:
Slå till pelarhuvudena
så att trösklarna skakar,
och låt spillrorna falla
över huvudet på dem alla.
Dem som är kvar
ska jag döda med svärd.
Ingen av dem ska kunna fly,
ingen av dem ska kunna
rädda sig.
2 Även om de bröt sig in i dödsriket
skulle min hand
hämta dem därifrån,
även om de steg upp till himlen
skulle jag störta ner dem därifrån.
3 Även om de gömde sig
på toppen av Karmel*
skulle jag hitta dem där
och hämta ner dem.
Även om de gömde sig
för min blick på havets botten
skulle jag där befalla ormen
att bita dem.
4 Även om de gick i fångenskap
framför sina fiender
skulle jag där befalla svärdet
att komma och döda dem.
Och jag ska fästa min blick på dem
till deras olycka
och inte till deras lycka.

5 Herren Gud Sebaot
rör vid jorden och den smälter,
och alla dess invånare sörjer.
Hela jorden höjer sig som Nilen
och sjunker åter
som Egyptens flod.
6 Han bygger sin sal i himlen
och grundar sitt valv över jorden,
han kallar på havets vatten
och öser ut det över jordens yta –
Herren är hans namn.

7 Är ni inte som nubierna
i mina ögon, ni Israels barn?
säger Herren.
Förde jag inte Israel
upp ur Egyptens land,
filisteerna från Kaftor*
och arameerna från Kir?
8 Se, Herren Guds ögon
är emot detta syndiga rike,
och jag ska utplåna det
från jordens yta.
Ändå vill jag inte utplåna
Jakobs hus helt,
säger Herren.
9 För se, jag befaller att Israels hus
ska sållas bland alla hednafolk
som man siktar i ett såll.
Inte minsta korn*
ska falla till marken.
10 Alla syndare i mitt folk
ska dö för svärd, de som säger:
”Olyckan når oss inte,
den kommer inte i närheten
av oss.”
Löfte om upprättelse
11 På den dagen ska jag resa upp
Davids fallna hydda,
mura igen dess sprickor
och resa upp dess ruiner.
Jag ska bygga upp den
som i forna dagar,*
12 så att de kan ta i besittning
vad som är kvar av Edom
och av alla hednafolk
över vilka mitt namn har nämnts,
säger Herren som gör detta.

13 Se, dagar ska komma, säger Herren,
då plöjaren ska följa
skördemannen i spåren
och druvtramparen
såningsmannen,
då bergen ska drypa av druvsaft
och alla höjder flöda över.
14 Jag ska göra slut
på mitt folk Israels fångenskap.
De ska bygga upp ödelagda städer
och få bo i dem,
de ska plantera vingårdar
och få dricka vinet från dem,
de ska anlägga trädgårdar
och få äta deras frukt.
15 Jag ska plantera dem
i deras eget land.
De ska inte mer ryckas upp
ur det land som jag gett dem,
säger Herren din Gud.

Fotnoter
9:3Karmel   Bergsrygg vid Israels kust i nordväst som höjer sig 550 meter över vattenytan.
9:7Kaftor   Filisteerna kom till Gazaremsan på 1200-talet f Kr från Kreta och andra medelhavsöar.
9:9Inte minsta korn   Såll brukar släppa igenom stoft och bevara sädeskornen (jfr Luk 22:31 ). Annan översättning: ”Inte en sten” (grövre såll under antiken kan ha fungerat tvärtom).
9:11f Citeras av Jakob i Apg 15:16f som profetia om hur hedningarna inlemmas i tron på Kristus. Att uttala sitt namn över något innebar ägande och beskydd (jfr Jak 2:7 ).

Parallellställen
9:1Hes 9:5f Amos 2:14.
9:2Ps 139:7f Ob v 4.
9:3Jes 27:1 Jer 16:16f Amos 5:19.
9:4Ps 34:17 Jer 21:10 39:16 44:11.
9:5Dom 5:4 Ps 104:32 Amos 8:8 Mika 1:4 Nah 1:5.
9:6Ps 104:3 Amos 4:13 5:8.
9:71 Mos 10:14 5 Mos 2:23 Amos 1:5.
9:8Ps 34:17 Jer 30:11 Sak 4:10 1 Petr 3:12.
9:10Amos 6:3 Ob v 3.
9:11Jer 24:6 31:28 Apg 15:16f.
9:124 Mos 24:18 5 Mos 28:10 Jes 44:5.
9:133 Mos 26:3f Joel 3:18 21.
9:145 Mos 28:30 39 30:3 Jes 58:12 61:4 65:21.
9:152 Mos 15:17 32:41.