× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israel, Herrens vingård

1 På den dagen ska Herren

med sitt hårda, stora
och starka svärd
straffa Leviatan,
den snabba ormen,
Leviatan, den ringlande ormen,
och han ska döda draken* i havet.

2 Sjung på den dagen
om den underbara vingården:
3 Jag, Herren, sköter om den,
ständigt vattnar jag den.
Både dag och natt vaktar jag den
så att ingen ska skada den.
4 Jag hyser ingen vrede.
Hade jag törne och tistel
att strida emot,
skulle jag gå lös på dem
och bränna upp alltsammans.
5 Eller också söker man skydd hos mig
för att sluta fred med mig.
Ja, fred ska man sluta med mig.

6 I kommande dagar ska Jakob slå rot,
Israel grönska och blomstra.
De ska fylla hela världen
med frukt.
7 Har han slagit Israel
så som han slog
dem som slog hans folk?
Eller dräpte han Israel
så som dess dråpare blev dräpta?
8 Nej, noggrant utmätt
gick du till rätta med dem
när de sändes bort.
Han fördrev dem
med sin hårda vind
på östanstormens dag.
9 Men därför blir också
Jakobs skuld försonad,
och detta blir följden
av att deras synd tas bort:
Han krossar alla altarstenar
som när kalksten smulas sönder.
Asherapålar och solstoder*
ska inte mer resas.

10 Den befästa staden är öde,
en folktom plats,
övergiven som en öken.
Kalvar betar där och lägger sig där,
de biter av dess kvistar.
11 När grenarna är torra
bryter man av dem,
och kvinnor kommer
och gör upp eld med dem,
för detta är ett folk
utan förstånd.
Därför har deras Skapare
inget förbarmande med dem,
han som har format dem
visar dem ingen nåd.

12 Det ska ske på den dagen
att Herren klappar ut kornen,*
ända från den strida floden
till Egyptens bäckravin*,
och ni ska samlas in en och en,
ni Israels barn.

13 Och det ska ske på den dagen
att man blåser i en stor basun,
och de som var försvunna*
i Assyriens land
och fördrivna till Egyptens land
ska då komma och tillbe Herren
på det heliga berget i Jerusalem.

Fotnoter
27:1Leviatan ... draken   är symboler för onda makter och riken som är fiender till Guds rike. Jfr Job 40:20f , Upp 12- 13.
27:9altarstenar … Asherapålar och solstoder   Rensades bort av kung Hiskia (2 Kung 18:4 , 22, 2 Krön 31:1 ). Ordet för "solstoder" kan också syfta på hedniska rökelsealtaren (2 Krön 30:14 ).
27:12klappar ut kornen   För att skilja agnarna från vetet (jfr Rut 2:17 ).
27:12floden … Egyptens bäckravin   Från Eufrat till Wadi el-Arish, gränsen i sydväst (jfr 2 Kung 24:7 ).
27:13försvunna   Annan översättning: "på väg att gå under".

Parallellställen
27:1Job 26:13 40:20 Jes 24:21 51:9 Hes 19:20 29:3 Upp 12:9 19:20.
27:2Ps 80:9 Jes 5:1f.
27:3Ps 121:4 Matt 21:33f Joh 15:1.
27:4Jes 10:17.
27:6Jes 4:2 37:1 Hos 14:6f.
27:8Jer 4:11f 10:24 18:17 30:11 46:28 Hes 19:12.
27:93 Mos 26:30 Jes 2:20 17:7f 30:22 31:7.
27:13Jes 11:11f Jes 19:21 Hos 11:11.