× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Ord av Amos, en av herdarna från Tekoa. Detta är vad han såg om Israel när Ussia* var kung i Juda och Jerobeam*, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen*.


2 Han sade:
Herren ska ryta från Sion,
höja sin röst från Jerusalem.
Då ska herdarnas
betesmarker sörja
och Karmels höjd torka bort.
Profetia om Damaskus
3 Så säger Herren:
För tre brott av Damaskus, ja fyra,
tar jag inte tillbaka mitt beslut,
för de tröskade Gilead*
med tröskslädar av järn:
4 Jag ska sända en eld
mot Hasaels hus,
och den ska förtära
Ben-Hadads borgar.
5 Jag ska bryta bommarna i Damaskus
och utrota dem som bor* i Bikat-Aven*
och den som bär spiran
i Bet-Eden*.
Arams folk ska föras bort till Kir*,
säger Herren.
Profetia om Gaza
6 Så säger Herren:
För tre brott av Gaza, ja fyra,
tar jag inte tillbaka mitt beslut,
för de förde bort
allt folket som fångar
och utlämnade dem åt Edom:
7 Jag ska sända en eld
mot Gazas murar*,
och den ska förtära dess borgar.
8 Jag ska utrota dem som bor i Ashdod
och den som bär spiran i Ashkelon.
Jag ska vända min hand mot Ekron
så att de som är kvar av filisteerna
går under, säger Herren Gud.
Profetia om Tyrus
9 Så säger Herren:
För tre brott av Tyrus, ja fyra,
tar jag inte tillbaka mitt beslut,
för de utlämnade allt folket
som fångar åt Edom
och tänkte inte
på sitt brödraförbund:
10 Jag ska sända en eld
mot Tyrus murar,
och den ska förtära dess borgar.
Profetia om Edom
11 Så säger Herren:
För tre brott av Edom, ja fyra,
tar jag inte tillbaka mitt beslut,
för de förföljde sin bror med svärd
och förkvävde all barmhärtighet,
lät sin vrede rasa utan uppehåll
och höll kvar sitt raseri utan slut:
12 Jag ska sända en eld mot Teman,
och den ska förtära Bosras borgar.
Profetia om Ammon
13 Så säger Herren:
För tre brott av ammoniterna, ja fyra,
tar jag inte tillbaka mitt beslut,
för de skar upp
havande kvinnor i Gilead
när de ville vidga sitt område:
14 Jag ska tända en eld
mot Rabbas murar,
och den ska förtära dess borgar
under härskri på stridens dag,
under storm på ovädrets dag.
15 Deras kung ska gå bort i fångenskap,
han och hans furstar med honom,
säger Herren.

Inledning till boken
Amos (”buren”) var en boskapsherde (7:14) från Tekoa söder om Betlehem. Han fick sitt profetiska budskap ca 760 f Kr, ungefär samtida med Hosea, och begav sig till nordrikets södra rikshelgedom Betel (7:13, 1 Kung 12:28f). Han uttalar Guds dom över orättvisor, förtryck och avgudadyrkan, först hos Juda och andra folk (kap 1-2) och sedan över nordriket Israel, i förkunnelse (3-6) och profetiska syner (7-9). Efter domen utlovas en upprättelse av ”Davids fallna hydda” (9:11) som blickar fram mot det nya förbundets tid då hedningar inlemmas i Guds rike (jfr Apg 15:16f).


Fotnoter
1:1Ussia   Också kallad Asarja. Mäktig kung i Sydriket 767-740 f Kr (2 Kung 15:1f , 2 Krön 26) .
1:1Jerobeam   Regerade i Nordriket 782-753 f Kr (2 Kung 14:23f ). Hans förfader med samma namn hade infört avgudadyrkan i Nordriket på 920-talet f Kr (1 Kung 12:28 ).
1:1jordbävningen   Utgrävningar i galileiska Hasor har funnit spår av en omfattade jordbävning ca 760 f Kr. Både Sak 14:5 och Josefus daterar den till Ussias tid.
1:3tröskade Gilead   Skövlingen under den arameiske kungen Hasael beskrivs i 2 Kung 8:12f , 10:32f .
1:5dem som bor   Annan översättning: ”den som tronar” (även i vers 8).
1:5Bikat-Aven   Betyder ”syndens dal”. Syftar kanske på Bekaadalen i nuvarande Libanon.
1:5Bet-Eden   Bit-Adini var ett arameiskt smårike ca 30 mil nordost om Israel.
1:5Kir   Arameernas ursprungsland (9:7 ) dit de fördes i fångenskap av assyrierna ca år 733 f Kr.
1:7eld mot Gazas murar   Området härjades av kung Ussia (2 Krön 26:6 ), och utgrävningar visar att Ashdods portar förstördes ca 760 f Kr. Längre fram erövrades området av assyrierna 734 f Kr.

Parallellställen
1:12 Krön 26:1f 2 Kung 14:23f Amos 7:14 Sak 14:5.
1:2Jes 42:13 Jer 25:30 Hos 11:10 Joel 1:10 3:16.
1:3Jes 17:1 Jer 49:23f.
1:42 Kung 8:15 13:3 Jer 49:27.
1:52 Kung 16:9 Amos 9:7.
1:62 Krön 21:16f Jer 47:5.
1:8Jer 25:20.
1:9Jes 23:1f Hes 28:1f Joel 3:4f.
1:10Jer 47:4 Hes 26:3f 27:2f.
1:111 Mos 27:40 4 Mos 20:20 Jes 34:5 Jer 49:7f Hes 25:12f Ob v 10f.
1:121 Mos 36:15 Jes 63:1 Jer 49:7 20.
1:13Jer 49:1f Hes 25:2f.