× 
 Från
 Till
 Metod

 

Petrus fängslas och blir räddad

1 Vid den tiden lät kung Herodes* gripa och misshandla några i församlingen. 2 Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. 3 När han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. 4 Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. 5 Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom.

6 Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. 7 Plötsligt stod där en Herrens ängel, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: "Skynda dig upp!" Då föll kedjorna från hans händer, 8 och ängeln sade till honom: "Sätt på dig bältet och sandalerna." Petrus gjorde så, och ängeln sade: "Ta på dig manteln och följ mig." 9 Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt utan trodde att det var en syn han såg.

10 De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. 11 När Petrus blev sig själv igen sade han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig."

12 När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Markus*. Där var många samlade och bad. 13 Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rhode gick för att öppna. 14 När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade: "Petrus står utanför porten!" 15 De sade till henne: "Du är tokig!" Men hon försäkrade att det var så, och då sade de: "Det är hans ängel." 16 Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. 17 Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: "Berätta det för Jakob* och de andra bröderna." Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats.

18 På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? 19 När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort*. Därefter reste han ner från Judeen till Caesarea och stannade där.

Herodes död

20 Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning.

21 På utsatt dag satte sig Herodes på tronen, klädd i kunglig skrud*, och höll ett tal till dem. 22 Då ropade folket: "Det är en guds röst, inte en människas!" 23 Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar* och dog.

SAULUS FÖRSTAMISSIONSRESA (Kap 13:4-14:28)

Barnabas och Saulus sänds ut

24 Guds ord hade framgång och spred sig alltmer. 25 När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem, vände de tillbaka och tog då med* sig Johannes som kallades Markus.


Fotnoter
12:1Herodes   Agrippa I, sonson till Herodes den store, regerade 41-44 e Kr över hela Judeen. Judiska källor berättar om hans stöd för judendomens sak (jfr 12:3 ).
12:12Johannes som kallades Markus   Författare till Markusevangeliet, kusin till Barnabas (Kol 4:10 ) och längre fram medarbetare till både Petrus (1 Petr 5:13 ) och Paulus (2 Tim 4:11 ).
12:17Jakob   Jesu bror, ledare för församlingen i Jerusalem (Apg 15:13 , 21:9 , Gal 1:19 , 2:9 ).
12:19föras bort   Underförstått: för att avrättas.
12:21kunglig skrud   Historikern Josefus berättar att skruden var gjord helt i silver som glittrade i solen.
12:23uppäten av maskar   Josefus berättar att Herodes plågades av en magsjukdom i fyra dagar innan han slutligen dog år 44 e Kr.
12:25fullgjort sitt uppdrag   att överlämna gåvan (11:29f ).

Parallellställen
12:2Matt 10:2.
12:5Matt 18:19 Jak 5:16.
12:7Apg 5:19.
12:10Apg 16:26.
12:12Apg 12:25 15:37.
12:22Hes 28:2f.
12:23Dan 4:30f 5:20.
12:24Apg 6:7 19:20 Kol 1:6.
12:25Apg 11:29f.