× 
 Från
 Till
 Metod

 

Paulus i Efesos

1 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar, 2 och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att det finns en helig Ande." 3 Han frågade: "Vilket dop blev ni då döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." 4 Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och sade åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus." 5 När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn, 6 och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade. 7 Tillsammans var det omkring ett dussin män.

8 Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. 9 Men några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om Vägen* inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. 10 Detta pågick under två års tid* så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord.

11 Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. 12 Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.

13 Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar!" 14 Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst*, som gjorde så. 15 Men den onda anden svarade dem: "Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni?" 16 Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla* och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga.

17 Detta blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. 18 Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av dem som hade utövat magi* samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer*. 20 Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka.

Upplopp i Efesos

21 När detta var över bestämde sig Paulus i anden* för att resa genom Makedonien och Achaia och sedan till Jerusalem. Han sade: "När jag har varit där måste jag också besöka Rom." 22 Han sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus*, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien.

23 Vid den tiden bröt det ut ett stort upplopp med anledning av Vägen. 24 En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemistempel* i silver vilket gav hantverkarna stora inkomster. 25 Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sade: "Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. 26 Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor, inte bara i Efesos utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar. 27 Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende, och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet."

28 När de hörde detta fylldes de av vrede och skrek: "Stor är efesiernas Artemis!" 29 Hela staden kom i uppror, och folket rusade alla på en gång till teatern*. De släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. 30 Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. 31 Några rådsherrar* som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. 32 Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror, och de flesta visste inte ens varför de hade samlats.

33 Några ur hopen förklarade för Alexander* vad saken gällde, och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. 34 Men när de märkte att han var jude, ropade de alla i kör i ett par timmar: "Stor är efesiernas Artemis!"

35 Men stadssekreteraren lugnade folket och sade: "Efesier! Finns det någon enda människa som inte vet att efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen*? 36 Ingen kan förneka det, och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. 37 Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vårt tempel eller hädat vår gudinna. 38 Om nu Demetrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon, så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra. 39 Och är det något mer ni vill ta upp, så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. 40 Efter det som hänt här i dag riskerar vi att anklagas för uppror*. Vi kan ju inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet." Med dessa ord upplöste han folksamlingen.


Fotnoter
19:9Vägen   Samtidens namn på den urkristna församlingens lära och liv.
19:10under två års tid   Under denna tid i Efesos, före mitten av 50-talet e Kr, skrev Paulus Första Korintierbrevet.
19:14Skevas, en judisk överstepräst   Ingen sådan överstepräst är känd. Troligen används ordet här i en vidare bemärkelse, kanske om en lokal ledande präst eller en av ledarna för templets tjugofyra prästavdelningar (Luk 1:5 ).
19:16alla   Annan översättning: "båda".
19:19magi   Efesos var känt för sina efésia grámmata , magiska ramsor som bars som amuletter.
19:19silverdrakmer   var värda ungefär lika mycket som denaren, alltså en enkel arbetares dagslön (Matt 20:2 ). Böckernas värde motsvarade alltså ca 150 årslöner för enkelt folk.
19:21anden   Annan översättning: "Anden".
19:22Erastus   hade varit stadskassör i Korint (Rom 16:23 ). Hans namn har hittats på en samtida inskription som berättar att han stenlade en gata i Korint på egen bekostnad.
19:24Artemistempel   Dessa miniatyrtempel bars som amuletter mot olyckor. Det stora Artemistemplet i Efesos räknades bland antikens sju underverk. Efesiernas Artemis var en fruktbarhetsgudinna från Orienten och inte identisk med den grekiska jaktgudinnan med samma namn.
19:29teatern   Amfiteatern i Efesos, en av de största i den antika världen med ca 25 000 platser, finns bevarad än idag.
19:31rådsherrar   Ordagrant "asiarker", medlemmar i provinsen Asiens rådsförsamling.
19:33Alexander   Längre fram uteslöt församlingen i Efesos en kopparsmed vid namn Alexander för irrlära (1 Tim 1:20 , 2 Tim 4:14 ). Det är oklart om detta rör sig om samme man eller inte.
19:35hennes bild som fallit från himlen   En legend som vuxit kring templets avgudastaty, som enligt vissa utläggare kan ha skulpterats från en meteorit.
19:40anklagade för uppror   De romerska myndigheterna var på sin vakt mot allt som liknade upprorsförsök i rikets städer och straffade sådant strängt.

Parallellställen
19:1Apg 18:21 24f.
19:2Joh 7:39 Apg 10:44f.
19:3Apg 18:25.
19:4Matt 3:11 Mark 1:4 Apg 1:5.
19:6Apg 2:4 8:17.
19:8Apg 17:7.
19:92 Kor 6:17.
19:11Apg 5:12 14:3.
19:12Apg 5:15.
19:13Matt 8:22 Luk 9:49f.
19:15Mark 1:34.
19:17Apg 2:43.
19:20Jes 55:11 Apg 6:7 12:24.
19:21Luk 9:51 Apg 20:1 Rom 1:13.
19:221 Kor 4:17.
19:232 Kor 1:8f.
19:26Ps 115:4f Jer 10:3 Apg 17:29.
19:29Apg 20:4 27:2.