× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tola

1 Efter Abimelek trädde Tola* fram och räddade Israel. Han var son till Pua, son till Dodo, en man från Isaskar. Han bodde i Shamir* i Efraims bergsbygd 2 och var domare i Israel i tjugotre år. Sedan dog han och blev begravd i Shamir.

Jair

3 Efter honom trädde gileaditen Jair* fram och var domare i Israel i tjugotvå år. 4 Han hade trettio söner som red på trettio åsnor, och de hade trettio städer som än i dag kallas Jairs byar. De ligger i Gileads land. 5 Och Jair dog och blev begravd i Kamon.

Israel åter i sina fienders hand

6 Men Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon och tjänade baalerna och astarterna och även Arams, Sidons, Moabs, ammoniternas och filisteernas gudar. De övergav Herren och tjänade honom inte. 7 Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han sålde dem i filisteernas och ammoniternas hand. 8 Dessa plågade och förtryckte Israels barn det året. I arton år gjorde de så mot alla israeliter som bodde på andra sidan Jordan i amoreernas land i Gilead. 9 Dessutom gick ammoniterna över Jordan och gav sig i strid med Juda, Benjamins och Efraims hus, så att Israel kom i stor nöd.

10 Då ropade Israels barn till Herren och sade: ”Vi har syndat mot dig, för vi har övergett vår Gud och tjänat baalerna.” 11 Men Herren sade till Israels barn: ”När ni blev förtryckta av egyptierna, amoreerna, ammoniterna, filisteerna, 12 sidonierna, amalekiterna och maoniterna, då ropade ni till mig och jag frälste er från deras hand. 13 Men ni har övergett mig och tjänat andra gudar. Därför vill jag inte längre rädda er. 14 Gå och ropa till de gudar som ni har utvalt. De får rädda er i er nöd.” 15 Då sade Israels barn till Herren: ”Vi har syndat. Gör du med oss det som är rätt i dina ögon. Men befria oss denna gång.” 16 Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade Herren. Då kunde han inte längre uthärda att se Israels nöd.

17 Ammoniterna uppbådades till strid och slog läger i Gilead, och Israels barn samlades och slog läger i Mispa.*18 Folket, hövdingarna i Gilead, sade då till varandra: ”Vem vill börja striden mot ammoniterna? Den som gör det ska vara huvud över alla som bor i Gilead.”


Fotnoter
10:1Tola   Betyder ”mask” (jfr Ps 22:7 , Jes 41:14 ) eller ”röd”. Domare på 1100-talet f Kr.
10:1Shamir   Kanske den plats där huvudstaden Samaria sedan byggdes (1 Kung 16:24 ).
10:3Jair   Betyder ”lyser” (jfr 4 Mos 6:25 ). Bodde öster om floden Jordan. Domare på 1100-talet f Kr.
10:17Mispa   Betyder ”vaktpost”, en samlingsplats ca 1 mil norr om Jerusalem (20:1 , 1 Sam 7:5 ).

Parallellställen
10:44 Mos 32:41 5 Mos 3:14 Dom 12:14 1 Krön 2:22.
10:135 Mos 32:15f.
10:145 Mos 32:28 Jer 2:28.
10:151 Sam 12:10.
10:16Dom 2:18 Ps 78:65f.
10:18Dom 11:6f.