× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn. 2 Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.

3 Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. 4 Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka i stället Gud. 5 Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. 6 Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. 7 Ha därför inget med dem att göra.

8 Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, 9 för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som gläder Herren. 11 Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, 14 för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det:


"Vakna, du som sover.
Stå upp från de döda,
och Kristus ska lysa över dig."*

15 Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. 16 Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. 17 Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 18 Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet*. Låt er i stället uppfyllas av Anden 19 och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. 20 Och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.

Man och hustru i Kristus

21 Underordna er* varandra i vördnad för Kristus. 22 Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. 23 En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män.

25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. 26 Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, 27 och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla* eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara.

28 På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om* den. Så gör också Kristus med församlingen, 30 eftersom vi är delar i hans kropp. 31Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött.*32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.


Fotnoter
5:14 Citatet är inte ordagrant efter GT men anspelar på Jes 9:2 , 26:19 , 60:1 . Det kan också utgöra en del av en urkristen hymn.
5:18vårdslöshet   Annan översättning: "utsvävningar".
5:21underordna er   I tillit till den andres kärlek (jfr vers 25).
5:27skrynkla   Annan översättning: "rynka" (i ansiktet).
5:29sköter om   Annan översättning: "värmer".
5:31 1 Mos 2:24 .

Parallellställen
5:1Matt 5:48.
5:22 Mos 29:18 Joh 13:34 Gal 2:20.
5:3Rom 1:29f.
5:4Ef 4:29.
5:51 Kor 6:9f Kol 3:5.
5:6Jer 29:8 Rom 1:18.
5:8Luk 16:8 Fil 2:15.
5:9Gal 5:22f.
5:10Rom 12:2.
5:11Rom 13:12 1 Kor 5:9.
5:12Rom 1:24.
5:13Joh 3:20f.
5:14Rom 13:11 Kol 3:1.
5:15Ords 14:8 Matt 10:16.
5:16Kol 4:5.
5:18Ords 20:1 Luk 21:34.
5:19Kol 3:16f.
5:201 Tess 5:18 Hebr 13:15.
5:211 Petr 5:5.
5:221 Mos 3:16.
5:231 Kor 11:3 Ef 4:15.
5:25Gal 1:4 Ef 5:2.
5:26Tit 3:5.
5:272 Kor 11:2 Ef 1:4.
5:301 Kor 12:27.
5:31Matt 19:5.
5:32Upp 19:7.