× 
 Från
 Till
 Metod

 

Enheten i Kristi kropp

1 Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. 2 Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. 3 Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: 4en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, 5en Herre, en tro, ett dop, 6en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.

7 Men var och en av oss har fått nåden så som Kristus fördelade gåvan. 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor.*9 Det att han steg upp, vad innebär det om inte att han också steg ner till jorden*? 10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt.

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.

14 Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. 15 Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. 16 Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek.

Det nya livet i Kristus

17 Därför säger jag detta och varnar er i Herren: lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, 18 deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. 19 Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog.

20 Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. 21 Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.

Se upp med hur ni lever

25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. 26Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede*27 och ge inte djävulen något tillfälle*. 28 Tjuven ska sluta stjäla och i stället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.

29 Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för* dem som hör det. 30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. 31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. 32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er.


Fotnoter
4:8 Ps 68:19 . Ordet "gav" följer en rabbinsk tolkningstradition som återfinns i den arameiska targumen (översättningen) till Psaltaren.
4:9ner till jorden   Ordagrant: "till den lägre jorden" (jämfört med himlen). Annan översättning: "ner i underjorden" (jfr 1 Petr 3:19 ).
4:26 Ps 4:5 .
4:27tillfälle   Annan översättning: "utrymme".
4:29blir till glädje för   Annan översättning: "förmedlar nåd till".

Parallellställen
4:1Ef 3:1 Kol 1:10.
4:2Kol 3:12f.
4:4Rom 12:5 1 Kor 12:13.
4:6Mal 2:10 Rom 11:36.
4:7Rom 12:3 6 1 Kor 12:4f.
4:9Joh 3:13 6:62 Ef 1:9f.
4:10Ef 1:23 Kol 1:19.
4:11Luk 6:13 Rom 12:7 1 Kor 12:28.
4:122 Tim 3:17.
4:13Kol 1:28.
4:141 Kor 14:20 Hebr 13:9.
4:15Ef 1:22 Kol 1:18.
4:16Ef 2:21 Kol 2:19.
4:171 Petr 4:3.
4:18Kol 1:21 1 Petr 1:14.
4:19Rom 1:24f.
4:22Rom 6:6 Kol 3:8f 1 Petr 2:1.
4:23Rom 12:2.
4:241 Mos 1:26f 2 Kor 5:17.
4:25Sak 8:16 Kol 3:9.
4:26Jak 1:19f.
4:271 Petr 5:9 Jak 4:7.
4:281 Tess 4:11f 2 Tess 3:8f.
4:29Matt 12:36 Ef 5:4.
4:30Jes 63:10 Luk 21:28 2 Kor 1:22.
4:31Kol 3:8.
4:32Matt 6:14 Kol 3:12f 1 Petr 3:8.