× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ester blir drottning

1 Efter en tid, när kung Ahasveros vrede hade lagt sig, tänkte han åter på Vashti och vad hon hade gjort och vad som beslutats om henne. 2 Då sade de unga män som var i tjänst hos kungen: ”Man borde söka upp unga och vackra, orörda kvinnor åt kungen. 3 Och kungen skulle utse ämbetmän i sitt rikes alla provinser och låta dem samla alla dessa unga vackra kvinnor till kvinnohuset i Susas borg och överlämna dem åt kungens hovman* Hegaj, som har tillsynen över kvinnorna. Där kan de få skönhetsbehandling. 4 Den unga kvinna som vinner kungens gillande kan då bli drottning i Vashtis ställe.” Det förslaget tyckte kungen var gott, och man gjorde så.

5 I Susas borg fanns då en judisk man som hette Mordokaj*. Han var son till Jair, son till Shimei, son till benjaminiten Kish,*6 som hade förts bort från Jerusalem med de fångar som tvingades följa med Juda kung Jekonja* när han fördes bort av Babels kung Nebukadnessar. 7 Mordokaj var fosterfar åt Hadassa,* det vill säga Ester*, hans farbrors dotter, för hon hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var välväxt och mycket vacker. Efter det att hennes far och mor dött hade Mordokaj adopterat henne som sin egen dotter.

8 När kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades i Susas borg och överlämnades till Hegaj, blev också Ester hämtad till kungens hus och överlämnad till Hegaj som hade tillsynen över kvinnorna. 9 Flickan behagade honom och vann hans välvilja. Därför skyndade han att ge henne de skönhetsmedel och den mat hon skulle ha. Dessutom gav han henne sju tjänsteflickor, utvalda från kungens hus, och han flyttade henne och hennes tjänsteflickor till den bästa delen av kvinnohuset.

10 Ester hade inte nämnt något om sitt folk och sin släkt, eftersom Mordokaj hade förbjudit henne att göra det. 11 Mordokaj gick varje dag fram och tillbaka utanför gården till kvinnohuset för att få veta om Ester hade det bra och vad som hände med henne.

12 I tur och ordning gick de unga kvinnorna in till kung Ahasveros, sedan de under tolv månader hade genomgått vad som var bestämt för dem. Så lång tid tog nämligen deras skönhetsbehandling: sex månader med myrraolja och sex månader med väldoftande kryddor och andra skönhetsmedel för kvinnor. 13 När den unga kvinnan skulle gå in till kungen fick hon ta med sig allt hon ville från kvinnornas hus till kungens hus. 14 På kvällen gick hon in, och nästa morgon fick hon återvända till ett annat kvinnohus för att stå under uppsikt av kungens hovman Saasgaz, som hade ansvaret för bihustrurna. Hon fick inte komma in till kungen igen, om han inte hade fattat sådant tycke för henne att hon blev kallad till honom vid namn.

15 Och när turen att gå in till kungen kom till Ester, dotter till Abihajil som var farbror till Mordokaj som adopterat henne, begärde hon ingenting annat än det som kungens hovman Hegaj, kvinnovaktaren, rådde henne till. Alla som såg Ester tyckte om henne. 16 Hon blev hämtad till kung Ahasveros i hans kungliga palats i tionde månaden*, det är månaden Tebet, i hans sjunde regeringsår.

17 Kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna, och hon vann hans gunst och välvilja mer än alla de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vashtis ställe. 18 Och kungen ordnade ett stort gästabud för alla sina furstar och tjänare, ett gästabud till Esters ära. Han beviljade skattelindring åt sina provinser och delade ut gåvor som det anstår en kung.

Mordokaj räddar kungens liv

19 När man för andra gången samlade ihop unga kvinnor satt Mordokaj i kungens port. 20 Ester hade inte nämnt något om sin släkt eller sitt folk, precis som Mordokaj hade sagt åt henne. Ester gjorde som Mordokaj hade sagt, liksom när hon var under hans vård.

21 I de dagarna, medan Mordokaj satt i kungens port*, blev Bigtan och Teres, två av de hovmän hos kungen som höll vakt vid porten, så förbittrade på kung Ahasveros att de sökte efter tillfälle att döda honom*. 22 Mordokaj fick veta det och berättade det för drottning Ester, och hon förde det vidare till kungen på Mordokajs vägnar. 23 Saken undersöktes och man fann att det var sant. Hovmännen blev båda upphängda på trä. Detta nertecknades i krönikan, i kungens närvaro.


Fotnoter
2:3hovman   Annan översättning: ”eunuck” (en kastrerad man, därför betrodd att ansvara för kungens harem, jfr not till 7:7 ).
2:5Mordokaj   Namnet är troligen bildat från den babyloniske krigsguden Marduk (jfr Dan 1:7 ). En kilskriftstavla från Borsippa nämner en hovman i Susa med detta namn hos Xerxes I.
2:5Kish   Så hette också fadern till Saul som kämpade mot Hamans förfader Agag (1 Sam 15) .
2:6Jekonja   Också kallad Jojakin (2 Kung 24:8f ), bortförd till Babel ca 597 f Kr.
2:7Hadassa   Betyder ”myrten” och påminner om akkadiska hadassatu, ”brud”.
2:7Ester   Betyder ”stjärna” och liknar den babyloniska kärleksgudinnan Ishtars namn.
2:16tionde månaden   Ca dec 479 f Kr. Den grekiske historikern Herodotos (484-425 f Kr) skriver att Xerxes efter sin misslyckade invasion av Grekland år 480 f Kr istället ägnade sig åt sitt harem.
2:21kungens port   Utgrävningar har visat att porten låg ca 80 meter öster om palatset och rymde en öppen sal om ca 20 x 20 m.
2:21döda honom   Några år senare, 465 f Kr, föll kungen offer för en liknande komplott genom livvakten Artabanus.

Parallellställen
2:1Est 1:12.
2:62 Kung 24:15f.
2:20Est 8:1.
2:23Est 6:1f.