× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rättfärdigheten genom tron

1 För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren! För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen, och för er är det tryggare.

2 Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna!*3 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans Ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre.

4 Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer: 5 omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer*, i fråga om lagen en farisé, 6 i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man.

7 Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus 9 och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.

Slutmålet

12 Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. 13 Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför 14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.

15 Så bör vi tänka, vi som är mogna*. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. 16 Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till.

Aposteln som föredöme

17 Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. 18 Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.

20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig.


Fotnoter
3:2hundarna … de onda arbetarna … de sönderskurna   Judaiserande lärare som krävde att även hednakristna skulle låta omskära sig (jfr t ex Apg 15:1f , Gal 2:3f ).
3:5hebré född av hebreer   Hebreisktalande judar var högre ansedda än de som endast kunde grekiska (jfr Apg 6:1 , 22:2 ).
3:15mogna   Annan översättning: "fullkomliga".

Parallellställen
3:1Fil 2:18 4:4.
3:2Gal 5:11f Upp 22:15.
3:3Rom 2:29 Kol 2:11.
3:42 Kor 11:18f.
3:51 Mos 17:12 Apg 22:3f Rom 11:1.
3:6Apg 8:3 9:1 1 Kor 15:9 Gal 1:13f.
3:7Matt 13:44f.
3:8Joh 17:3.
3:9Rom 1:17 3:21f.
3:10Rom 6:3f 8:17 2 Kor 4:10f Gal 6:17.
3:11Luk 20:35.
3:121 Tim 6:12.
3:141 Kor 9:24 2 Tim 4:7.
3:151 Kor 2:6 14:20.
3:16Gal 6:16.
3:171 Kor 4:16 11:1.
3:181 Kor 1:23 Gal 6:12.
3:19Rom 16:18 Fil 1:28 Kol 3:2.
3:20Ef 2:6 Kol 3:3 Hebr 13:14.
3:21Rom 8:29 1 Kor 15:25f 42f.