× 
 Från
 Till
 Metod

 

Habackuks bön och lovsång

1 En bön av profeten Habackuk, till shigjonót*.


2Herre, jag har hört
budskapet om dig och jag bävar.
Herre, ge liv åt ditt verk
i våra dagar,
låt det bli känt i vår tid.
Tänk i din vrede
på att förbarma dig.

3 Gud kommer från Teman,
den Helige från berget Paran*. Sela
Hans härlighet täcker himlen,
hans lov fyller jorden.
4 Hans glans är som ljuset,
strålar går ut från hans hand,
där är hans styrka dold.
5 Framför honom går pest,
och brinnande feber*
följer i hans spår.
6 Han träder fram och jorden skakar,
folken bävar för hans blick.
Urgamla berg splittras,
eviga höjder sjunker ner.
Hans vägar är eviga.
7 Jag ser Kushans hyddor i nöd,
tältdukarna i Midjans land darrar.

8 Vredgas Herren på floderna?
Brinner din vrede mot strömmarna
eller din harm mot havet,
när du far fram med dina hästar,
med dina segervagnar?
9 Blottad och bar är din båge,
som edsvurna pilar är ditt ord.
Sela
Du låter floder klyva jorden.
10 Bergen ser dig och bävar,
störtregn forsar ner,
djupet höjer sin röst,
det lyfter sina händer mot höjden.
11 Sol och måne står still i sin boning
vid skenet av dina pilar
som flyger,
vid glansen
av ditt blixtrande spjut.
12 I raseri går du fram över jorden,
i vrede trampar du ner
hednafolken.

13 Du drar ut för att frälsa ditt folk,
för att frälsa din smorde.
Du krossar taket
på den gudlöses hus,
du bryter ner det
från tinnarna till grunden. Sela
14 Med hans egna spjut
genomborrar du huvudet
på hans krigare,
när de stormar fram
för att fördriva mig.
Deras glädje är att sluka
den svage i hemlighet.
15 Du far fram med dina hästar
genom havet,
genom väldiga vattens svall.
16 Jag hör det och darrar i mitt innersta,
vid dånet skälver mina läppar.
Röta tränger in i benen i min kropp.
Jag darrar där jag står,
för jag måste stilla vänta
på olyckans dag,
att den drabbar det folk
som angriper oss.

17 Fikonträdet blomstrar inte mer,
och vinstocken ger ingen skörd.
Olivträdets frukt slår fel,
och fälten ger ingen föda.
Fåren rycks bort ur fållorna,
och ingen boskap finns i stallen.
18 Men jag vill jubla i Herren
och glädja mig i min frälsnings Gud.

19 Herren Gud är min styrka.
Han gör mina fötter som hjortens
och låter mig gå fram
över mina höjder.

För sångmästaren, med mitt strängaspel.


Fotnoter
3:1shigjonót   Okänd musikterm. Möjligen ”klagopsalm” (jfr Ps 7:1 ).
3:3Teman … Paran    Områden i ökentrakterna söder om Döda havet (jfr 5 Mos 33:2 ).
3:5pest … brinnande feber   Annan översättning: ”Ordet … flammor”.

Parallellställen
3:32 Mos 19:16f 5 Mos 33:2 Dom 5:4 Ps 72:19 Jes 6:3.
3:42 Mos 24:17.
3:52 Mos 9:3 12:29.
3:6Ps 68:8f.
3:82 Mos 14:26f 15:3f.
3:95 Mos 32:41f.
3:10Ps 77:17f.
3:11Jos 10:12f.
3:15Ps 77:20.
3:18Ps 46:2f.
3:192 Sam 22:34 Ps 18:34.