× 
 Från
 Till
 Metod

 

Habackuks bön och lovsång

Kapitel 3

1 En bön av profeten Habackuk, till shigjonót.*

2 Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar.Herre, låt ditt verk få liv igen
i våra dagar,låt det bli känt i vår tid.I din vrede må du tänka på
att förbarma dig.

3 Gud kommer från Teman,den Helige från berget Paran. Sela.Hans härlighet övertäcker himlen,av hans lov är jorden full.
4 Hans glans är som ljuset,strålar går ut från hans hand,där är hans styrka dold.
5 Framför honom går pest,och brinnande feber
följer i hans spår.
6 Han träder fram
och jorden skakar,för hans blick bävar hednafolken.Urgamla berg splittras,eviga höjder sjunker ner.Hans vägar är eviga.
7 Jag ser Kushans hyddor i nöd,tältdukarna i Midjans land darrar.

8 Är Herren förbittrad på floderna?Är din vrede upptänd
mot strömmarnaeller din förbittring mot havet,när du far fram med dina hästar,med dina segervagnar?
9 Avhöljd och blottad är din båge,som edsvurna pilar är ditt ord. Sela.Du låter floder klyva jorden.
10 Bergen ser dig och bävar,störtregn forsar ner,djupet låter höra sin röst,mot höjden lyfter det
sina händer.
11 Sol och måne står stilla
i sin boningvid skenet av dina pilar
som far fram,vid glansen
av ditt blixtrande spjut.
12 I förbittring går du fram
över jorden,i vrede trampar du ner hednafolken.

13 Du drar ut för att frälsa ditt folk,för att frälsa din smorde.Du krossar taket
på den ogudaktiges hus,du bryter ner det
från tinnarna till grunden. Sela.
14 Med hans egna spjut genomborrar du huvudet
på hans krigare,när de stormar fram
för att fördriva mig.Deras glädje är att i hemlighet sluka den betryckte.
15 Med dina hästar far du fram genom havet,genom de stora vattnens svall.
16 Jag hör det
och darrar i mitt innersta,vid dånet skälver mina läppar.Röta tränger in i benen
i min kropp.Jag darrar där jag står,ty jag måste stilla vänta
på olyckans dag,att den skall komma
över det folk som angriper oss.
17 Fikonträdet blomstrar inte mer,och vinstocken ger ingen skörd.Olivträdets frukt slår fel,och fälten ger ingen föda.Fåren rycks bort ur fållorna,och ingen boskap finns i stallen.
18 Men jag vill jubla i Herren
och glädja mig
i min frälsnings Gud.

19 Herren, Herren är min starkhet.Han gör mina fötter
som hjortensoch låter mig gå fram
över mina höjder.

För sångmästaren, med mitt strängaspel.

Fotnoter
3:1shigjonót Okänd musikterm.