× 
 Från
 Till
 Metod

 

De fyra varelserna och Herrens tron

1 I det trettionde året*, på femte dagen i fjärde månaden*, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar,* öppnades himlen och jag fick se syner från Gud.

2 På femte dagen i månaden under det femte året sedan kung Jojakin* förts bort i fångenskap, 3 kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldeernas land* vid floden Kebar, och Herrens hand kom där över honom.

4 Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall, 5 och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande varelser.* De såg ut som människor. 6 Varje varelse hade fyra ansikten och vart och ett av dem hade fyra vingar. 7 Deras ben var raka och deras fötter liknade fötterna på en kalv, och de glänste som skinande koppar. 8 De hade människohänder under sina vingar på alla fyra sidorna. Alla fyra hade ansikten och vingar. 9 Deras vingar slöt sig intill varandra, och när de gick behövde de inte vända sig utan de gick alltid rakt fram. 10 Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjur­ansikten, och alla fyra hade örnansikten. 11 Sådana var deras ansikten.

Deras vingar var utbredda upptill. Varje varelse hade två vingar som de rörde vid varandra med och två som täckte deras kroppar. 12 De gick rakt fram. Dit Anden ville gå, dit gick de, och när de gick behövde de inte vända sig. 13 Till utseendet liknade varelserna eldsglöd som brann likt facklor medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden. 14 Varelserna skyndade fram och tillbaka som blixtar.

15 Medan jag såg på dem, fick jag se ett hjul på jorden bredvid varelserna med de fyra ansiktena. 16 Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit*, och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, 17 så att de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. 18 Hjulringarna var höga och skrämmande, och på alla fyra var hjulringarna fullsatta med ögon runt omkring. 19 När varelserna gick, gick också hjulen bredvid dem, och när de lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. 20 Dit Anden ville gå, dit gick de, och hjulen lyfte sig tillsammans med dem, för varelsernas ande var i hjulen. 21 När varelserna gick, gick också hjulen. När de stod stilla, stod också hjulen stilla. När de höjde sig upp från jorden höjde sig också hjulen, för varelsernas ande var i hjulen.

22 Över varelsernas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall, utspänt över deras huvuden. 23 Under valvet var deras vingar utbredda rakt emot varandra. Varje varelse hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen och två som täckte den andra sidan.

24 När de gick, lät ljudet av deras vingar i mina öron som bruset av väldiga vatten, som den Allsmäktiges röst, ett väldigt dån som dånet från en här. När de stod stilla, höll de sina vingar sänkta. 25 Och en röst hördes från himlavalvet över deras huvuden där de stod stilla med sänkta vingar.

26 Ovanför valvet över deras huvuden syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. 27 Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld, från det som tycktes vara hans höfter och ända upp. Och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som liknade eld omgiven av ett sken. 28 Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag.


Inledning till boken
Hesekiel (”Gud ger styrka”) tillhörde en prästsläkt (1:3). Han föddes troligen 623 f Kr och växte upp i Jerusalem, där han bör ha hört Jeremias förkunnelse. År 597 f Kr fördes han bort med hela det styrande skiktet (2 Kung 24:14, Jer 24) till trakten kring Babel, där Daniel var i tjänst hos kungen (28:3, Dan 2:48).

Här fick Hesekiel sin profetkallelse (kap 1-3) sommaren 593 f Kr och verkade fram till våren 571 f Kr. I syner, förkunnelse och profetiska handlingar förutsäger han Jerusalems fall 587 f Kr (kap 4-24) och profeterar om en kommande upprättelse (34-37), domar över hednafolken (25-32, 38-39) och ett nytt tempel (40-48). Särskild känd är hans syn av de förtorkade benens dal (kap 37).

Fotnoter
1:1trettionde året   Troligen profetens egen ålder. En präst fick tjänstgöra från 30 års ålder (4 Mos 4:30 ).
1:1femte dagen i fjärde månaden   31 juli 593 f Kr.
1:1floden   Kebar   Bevattningskanal (på akkadiska kaburu ) i trakten runt Babel.
1:2femte året … Jojakin   593 f Kr. Kung Jojakin och folkets ledande skikt, även prästen Hesekiel, hade förts bort till Babel år 597 f Kr (2 Kung 24:8 , 15). De uppmuntrades brevledes av profeten Jeremia att bygga ett liv i det nya landet (Jer 29) .
1:3kaldeernas land   Trakten kring Babel. Kaldeerna var ett arameiskt folk i nuvarande Irak som blev en stormakt under kung Nebukadnessar (605-562 f Kr, se 2 Kung 25, Dan 1- 4).
1:5fyra levande varelser   Jfr Upp 4:6f . Varelserna kallades också keruber (10:20 ) och fanns avbildade som statyer på förbundsarken (2 Mos 25:18f , 1 Kung 6:23f ). De var också ett vanligt motiv i mesopotamisk konst.
1:16krysolit   Grek. för ”guldsten”. Troligen gul beryll eller topas.

Parallellställen
1:22 Kung 24:15.
1:3Hes 3:22 8:1 33:22 37:1 40:1.
1:42 Mos 13:21 Ps 18:8f 97:3 Jer 23:19 Hab 3:3f.
1:5Hes 10:9f Upp 4:6f.
1:6Hes 10:14 21f.
1:10Upp 4:7.
1:16Hes 10:9f Dan 10:6.
1:24Ps 29:3f.
1:262 Mos 24:10 Jes 6:1 Hes 10:1f Dan 7:9f Upp 4:2f.
1:281 Mos 9:12f Dan 10:9 Upp 1:17.