× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia mot kungen i Tyrus

1Herrens ord kom till mig:

2 ”Människobarn, säg till fursten i Tyrus*:

Så säger Herren Gud:


Ditt hjärta är högmodigt
och du säger: Jag är en gud,
jag tronar på en gudatron
mitt ute i havet.
Ändå är du bara en människa
och inte en gud,
hur mycket du än i ditt hjärta
tycker dig vara en gud.

3 Se, du menar dig vara visare

än Daniel*,
ingen hemlighet är dold för dig.
4 Genom din visdom och ditt förstånd
har du blivit rik,
guld och silver har du samlat
i dina förrådshus.
5 Genom stor visdom med vilken
du drev din handel
har du ökat din rikedom,
och så har ditt hjärta
blivit högmodigt
för din rikedoms skull.

6 Därför säger Herren Gud så:
Eftersom du menar
att dina tankar är Guds tankar,
7 se, därför ska jag låta främlingar
komma mot dig,
de grymmaste folk.
De ska dra sina svärd
mot din visdoms skönhet
och orena din glans.
8 De ska störta ner dig i graven,
och du ska dö en våldsam död
mitt ute i havet.

9 Ska du då säga till

den som dräper dig:
’Jag är en gud’,
du som är en människa
och inte en gud,
i händerna på den
som genomborrar dig?

10 Du ska dö som de oomskurna dör

för främlingars hand.
För jag har talat,
säger Herren Gud.”

11Herrens ord kom till mig: 12 ”Män­niskobarn, stäm upp en sorgesång över kungen i Tyrus och säg till honom:

Så säger Herren Gud:


Du var en mönsterbild
av fullkomlighet,
full av visdom
och fullkomlig i skönhet.
13 Du var i Eden, Guds lustgård,
höljd i alla slags ädelstenar:
karneol, topas och kalcedon,
krysolit, onyx och jaspis,
safir, granat och smaragd.
Med guld var dina tamburiner
och flöjter utsmyckade,
framställda den dag du skapades.
14 Du var en smord,
beskyddande kerub*,
och jag hade satt dig
på Guds heliga berg.
Där gick du omkring
bland gnistrande stenar.

15 Du var fullkomlig

på alla dina vägar
från den dag då du skapades
till dess att orättfärdighet
blev funnen hos dig.
16 Genom din stora handel
fylldes du med våld,
och du syndade.
Därför drev jag dig bort
från Guds berg
och förgjorde dig,
du beskyddande kerub
mitt bland de gnistrande stenarna.
17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt
på grund av din skönhet,
och du fördärvade din visdom
på grund av din prakt,
kastade jag ner dig till jorden
och utlämnade dig åt kungar
till att beskådas.

18 Genom dina många missgärningar

och din oärliga handel
vanhelgade du dina helgedomar.
Därför lät jag eld gå ut från dig,
och den förtärde dig.
Jag gjorde dig till aska på marken
inför alla som såg dig.

19 Alla som kände dig bland folken

häpnade över dig.
Du fick ett fasansfullt slut
och du ska inte mer finnas till.”
Profetia mot Sidon

20Herrens ord kom till mig: 21 ”Män­niskobarn, vänd ditt ansikte mot Sidon* och profetera mot det 22 och säg:

Så säger Herren Gud:


Se, jag ska komma över dig, Sidon,
och förhärliga mig i dig.
Man ska inse att jag är Herren,
när jag dömer henne
och visar mig helig i hennes mitt.
23 Jag ska sända pest över henne
och blod på hennes gator,
och inne i henne ska döende män
falla för svärd,
som ska drabba henne
från alla sidor.
Och man ska inse att jag är Herren.

24 Sedan ska det för Israels hus inte mer finnas någon stickande tagg ­eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu föraktar dem. Och man ska inse att jag är Herren Gud.

25 Så säger Herren Gud: När jag samlar Israels hus från de folk dit de skingrats, ska jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon. Sedan ska de bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. 26 De ska bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de ska bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och de ska inse att jag är Herren deras Gud.”


Fotnoter
28:2fursten i Tyrus   Hette Etbaal III (”Baals man”, ca 591-573 f Kr). Personifierar här staden.
28:3visare än Daniel   Se Dan 1- 6 och not till Hes 14:14 .
28:14beskyddande kerub   Keruberna (jfr kap 1 och 10) var väktare vid Edens lustgård (1 Mos 3:24 ), avbildade på förbundsarken där Gud uppenbarade sig (4 Mos 7:89 ).
28:21Sidon   Deltog med Juda i upproret mot Nebudkadnessar (Jer 27:3 ) men besegrades.

Parallellställen
28:2Jes 14:13 31:3 Hes 27:4 Dan 5:20 Apg 12:22 2 Tess 2:4.
28:3Dan 1:17 20 5:11f.
28:4Jes 10:13f Hes 27:33 Sak 9:2.
28:7Hes 26:7 30:11.
28:8Jes 14:15 Hes 26:20 27:26f 34.
28:10Hes 32:24.
28:12Hes 19:1 26:17 27:2f.
28:132 Mos 28:17 39:10 Hes 31:9.
28:142 Mos 25:20 Jes 14:13.
28:17Hes 27:3.
28:18Dom 9:20 Hes 19:14.
28:19Hes 26:16 21 27:36.
28:21Jes 23:2 4.
28:22Mark 3:8 7:24 Apg 27:3.
28:24Hes 2:6 25:6.
28:25Jer 23:8 Hes 20:41 34:13 17.
28:26Jes 65:21 Hes 37:25f Amos 9:14.