× 
 Från
 Till
 Metod

 

Landets fördelning

1 När ni genom lottkastning fördelar landet, ska ni som offergåva åt Herren ge en helig del av landet. Denna del ska vara 25 000 alnar lång och 10 000 alnar bred* och vara helig till hela sitt omfång runtom. 2 Av denna ska man ta en liksidig fyrkant till helgedomen, 500 alnar i längd och 500 alnar i bredd, och till utmark runtom 50 alnar. 3 Av det heliga området ska du stycka av en del, 25 000 alnar i längd och 10 000 i bredd och där ska helgedomen, det allra heligaste, ligga. 4 Detta är en helig del av landet, och den ska tillhöra prästerna som gör tjänst i helgedomen, dem som får träda fram för att göra tjänst inför Herren. Detta ska vara en plats åt dem för deras hus, men också en helig plats för helgedomen. 5 Och ett stycke, 25 000 alnar i längd och 10 000 i bredd, ska förutom 20 tempelkamrar tillhöra leviterna, som gör tjänst i templet, som deras egendom. 6 Åt staden ska ni ge ett område som är 5 000 alnar brett och 25 000 alnar långt och som gränsar till det heliga offergärdsområdet. Det ska tillhöra hela Israels hus.

7 Fursten ska få ett område på båda sidor om det heliga offergärdsområdet och stadens egendom. Det ska gränsa till det heliga offergärds­området och stadens egendom, dels på västra sidan västerut, dels på östra sidan österut. I längd ska det motsvara en stamlotts utsträckning från västra gränsen till östra. 8 Detta ska vara hans egendom i Israel. Mina furstar ska då inte mer förtrycka mitt folk, utan de ska låta Israels hus få behålla sitt land såsom det fördelats till deras stammar.

9 Så säger Herren Gud: Nu får det vara nog, ni Israels furstar! Upphör med våld och förtryck och handla rätt och rättfärdigt. Driv inte längre mitt folk från hus och hem, säger Herren Gud. 10 Riktig* våg, riktigt efamått, riktigt batmått ska ni ha. 11 Efan och batmåttet ska hålla samma mått*, så att batmåttet rymmer tiondelen av en homer liksom efan rymmer tiondelen av en homer, för efter homern ska man bestämma måtten. 12 Sikeln ska innehålla tjugo gera. Tjugo siklar, tjugofem siklar och femton siklar* ska minan innehålla hos er.

Offer och heliga dagar

13 Detta är den offergåva ni ska ge: En sjättedels efa av var homer* vete och en sjättedels efa av var homer korn, 14 dessutom den föreskrivna gåvan av olja, som mäts i bat: En tiondels bat av var kor – som är ett mått på tio bat och lika med en homer. Tio bat utgör en homer. 15 Dessutom ska ni av småboskapen från Israels vattenrika betesmarker ge ett djur på varje tvåhundratal till matoffer, brännoffer och gemenskapsoffer för att bringa försoning åt folket, säger Herren Gud.

16 Allt folket i landet måste ge denna offergåva åt fursten i Israel. 17 Men fursten måste bära fram brännoffer, matoffer och dryckesoffer på högtiderna, nymånaderna och sabbaterna, vid alla Israels högtidsdagar. Han ska skaffa fram syndoffer, matoffer, brännoffer och gemenskapsoffer för att bringa försoning åt Israels hus.

18 Så säger Herren Gud: På första dagen i första månaden ska du ta en felfri ungtjur och rena helgedomen. 19 Prästen ska ta lite av syndoffrets blod och stryka på templets dörrposter och på altaravsatsens fyra hörn och på dörrposten till den inre förgårdens port. 20 Så ska du göra också på sjunde dagen i månaden, för den som av misstag eller av okunnighet har syndat. På detta sätt ska ni bringa försoning för templet.

21 På fjortonde dagen i första måna­den ska ni fira påskhögtid. I sju dagar ska ni hålla högtid, och ni ska då äta osyrat bröd. 22 På den dagen ska fursten för sig själv och för allt folket i landet offra en tjur till syndoffer. 23 Men under högtidens sju dagar ska han varje dag som brännoffer åt Herren offra sju tjurar och sju baggar, alla felfria, och dagligen en bock som syndoffer. 24 Som matoffer ska han offra en efa till varje tjur och en efa till varje bagge och en hin olja* till varje efa. 25 På femtonde dagen i sjunde månaden och under högtidens sju dagar ska han bära fram likadana offer, likadana syndoffer, brännoffer och matoffer och lika mycket olja.


Fotnoter
45:125 000 alnar lång och 10 000 alnar bred   Ca 12 x 5 km.
45:10Riktig våg   Oärliga köpmän fuskade med vikt och mått (Ords 20:10 , Amos 8:5 ). Templet skulle därför övervaka måttens storlek (jfr 3 Mos 27:25 , Ords 11:1 ).
45:11Efan och batmåttet ska hålla samma mått   Ca 22 liter (torra resp flytande varor).
45:12Tjugo siklar, tjugofem siklar och femton siklar   Alltså 60 siklar (drygt 600 gram).
45:13en sjättedels efa av var homer   Ca 3,5 liter av 220 liter, alltså en sextiondel.
45:24en hin olja   Ca 3,5 liter.

Parallellställen
45:1Jos 14:1f Hes 47:13f 48:8f.
45:2Hes 42:20.
45:4Hes 48:10f.
45:5Hes 48:13.
45:6Hes 48:15f.
45:7Hes 48:21.
45:93 Mos 19:35f Jer 22:3 Hes 44:6.
45:105 Mos 25:13f Ords 16:11 Mika 6:10.
45:122 Mos 30:13 3 Mos 27:25 4 Mos 3:47.
45:183 Mos 16:16 29f.
45:203 Mos 4:2f 5:17f Ps 19:13.
45:212 Mos 12:18f 3 Mos 23:5f 4 Mos 28:16f.
45:22Hes 46:12.
45:24Hes 46:5 7 11.
45:254 Mos 29:12f.