× 
 Från
 Till
 Metod

 

Efraims och Samariens ondska

1 När jag vill hela Israel,

då avslöjas
Efraims missgärning
och Samariens ondska,
för de begår svek,
tjuvar gör inbrott
och rövarband plundrar
på vägarna.
2 I sina hjärtan tänker de inte på
att jag kommer ihåg
all deras ondska.
Nu är de omringade
av sina gärningar,
de är inför mitt ansikte.
3 Med sin ondska gläder de kungen
och med sina lögner furstarna.

4 Alla är de äktenskapsbrytare.
De liknar en ugn
som bagaren värmt upp.
När han knådat degen
slutar han elda
tills degen har jäst.
5 På vår kungs dag
drack sig furstarna
febriga av vin,
själv räckte han smädarna handen.
6 De kommer nära,
deras hjärtan är som en ugn
där de ligger i försåt.
Hela natten sover deras bagare,
men på morgonen brinner han
som en flammande eld.
7 Alla är de heta som en ugn
och förtär sina domare.
Alla deras kungar har fallit,
ingen bland dem åkallar mig.

8 Efraim blandar sig med andra folk,
han är som en brödkaka
som inte har vänts.
9 Främlingar har förtärt hans kraft
men han förstår det inte,
trots att han fått gråa hår
märker han det inte.
10 Israels högmod vittnar
mot honom.
De vänder inte om
till Herren sin Gud
och söker inte hans hjälp
trots allt detta.
11 Efraim har blivit som en duva,
naiv och utan vett.
De kallar på Egypten,
de går till Assur.
12 Men när de går
kastar jag mitt nät över dem,
drar ner dem
som fåglar under himlen.
Jag ska straffa dem
så som de hört i sin församling*.

13 Ve över dem,
för de har flytt bort från mig!
Fördärv över dem,
för de har gjort uppror
mot mig!
Jag ville friköpa dem,
men de har talat lögner
mot mig.
14 De ropar inte till mig av hjärtat
utan klagar på sina bäddar.
De oroar sig* för säd och vin
men vänder sig bort från mig.
15 Det var jag som lärde dem
och stärkte* deras armar,
men de har ont i sinnet mot mig.
16 De vänder om,
men inte till den som är därovan.
De liknar en båge som sviker.
Deras furstar ska falla för svärd
på grund av sina hätska tungor.
Det ska bli deras vanära
i Egyptens land.

Fotnoter
7:12så som de hört i sin församling   Annan översättning: ”när man hör dem samlas”.
7:14oroar sig   Andra handskrifter: ”samlas” eller ”skär sig” (så Septuaginta). Baalsdyrkare skar sig ibland när de åkallade sin avgud (jfr 1 Kung 18:28 ).
7:15lärde dem och stärkte   Annan översättning: ”styrkte och stärkte”.

Parallellställen
7:1Hos 12:1.
7:2Hos 5:3 8:13 9:9.
7:5Ords 20:1 Jes 5:11 Hab 2:15.
7:7Ps 14:4 Jes 66:4 Sef 1:6.
7:8Ps 106:35.
7:10Hos 5:5 Amos 4:6 Hagg 2:17 Rom 3:11.
7:112 Kung 15:19 16:7 17:4f Hos 5:13 8:9 12:1.
7:123 Mos 26:14f 5 Mos 28:15f 2 Kung 17:4f Hes 12:13 17:20 32:3.
7:14Ps 14:4.
7:16Ps 78:57 Kol 3:1.