× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels falska gudstjänst

1 Sätt basunen för din mun!

Som en örn kommer fienden
över Herrens hus,
för de har brutit mitt förbund
och syndat mot min lag.
2 De ropar till mig:
”Min Gud! Vi i Israel känner dig.”

3 Israel har förkastat det som är gott,
därför ska fienden förfölja dem.
4 De valde kungar
som inte var från mig,
de tillsatte furstar
som jag inte erkände*.
Av sitt silver och guld
gjorde de sig avgudar
till sin egen undergång.
5 Din kalv* är förkastlig, Samaria.
Min vrede är upptänd mot dem.
Hur länge ska de vara oförmögna
till renhet?
6 Kalven är från Israel,
en hantverkare har gjort den,
den är ingen gud.
Samarias kalv ska krossas
till smulor.

7 Vind sår de,
och storm ska de skörda.
Säd ska de inte få,
deras gröda ska inte ge föda,
och ger den någon
ska främlingar sluka den.

8 Israel blir uppslukad.
De räknas nu bland hednafolken
som ett kärl ingen vill ha,
9 för de drog bort till Assur
likt en vildåsna
som går sin egen väg.
Efraim har lejt sig älskare.
10 Men hur de än köpslår bland folken
ska jag nu samla dem
och låta dem börja en tid av ringhet,
förtryckta av furstarnas kung.
11 Efraim har gjort sig många altaren
åt synden,*
därför ska hans altaren
bli honom till synd.
12 Jag har skrivit mycket till honom
i min undervisning,
men den betraktas som något
främmande.
13 De offrar kött
som offergåvor åt mig och äter,
men Herren tar inte emot dem.
Nu ska han komma ihåg
deras skuld
och straffa dem för deras synder.
De ska få vända tillbaka till Egypten.

14 Israel har glömt sin skapare
och byggt tempel,
och Juda har uppfört
många befästa städer.
Jag ska sända en eld
mot hans städer,
och den ska förtära deras borgar.

Fotnoter
8:4erkände   Annan översättning: ”kände till”.
8:5Din kalv   Nordrikets avgudabild i form av en guldkalv (se 1 Kung 12:28f , jfr 2 Mos 32:4f ).
8:11altaren åt synden   Annan översättning: ”altaren för syndoffer”.

Parallellställen
8:15 Mos 28:49f Jes 58:1 Jer 4:13 48:40 49:22.
8:45 Mos 4:25f 8:19 11:16f 30:17 Hos 2:8.
8:51 Kung 12:28f Jer 13:27.
8:62 Mos 32:20.
8:75 Mos 28:33 Jes 65:22 Jer 12:13 Hos 10:13 Mika 6:15 Hagg 1:6 Gal 6:7.
8:9Job 39:8f Hos 5:13 7:11.
8:11Hos 10:1.
8:13Ords 15:8 21:27 Jes 1:11 66:3f Jer 7:21 14:10f Amos 5:22.
8:14Jer 17:27 Hes 20:47 Hos 2:13 13:6 Amos 5:6.