× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetens höftskynke

1 Då sade Herren till mig: ”Gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det runt dina höfter, men låt det inte bli vått.” 2 Jag köpte ett höftskynke som Herren hade befallt och satte det runt mina höfter.

3 Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sade: 4 ”Ta höftskynket som du har köpt och som du bär runt dina höfter, och bryt upp och gå till Eufrat* och göm det i en bergsskreva.” 5 Jag gick och gömde det vid Eufrat, så som Herren hade befallt mig.

6 En lång tid därefter sade Herren till mig: ”Bryt upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag befallde dig att gömma där.” 7 Då gick jag bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från stället där jag hade gömt det. Men nu var höftskynket fördärvat och dög inte längre till någonting.

8 Då kom Herrens ord till mig. Han sade: 9 Så säger Herren: På samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. 10 Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem, det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. 11 För liksom en mans höftskynke är nära hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus vara nära mig, säger Herren. De skulle vara mitt folk, till berömmelse, pris och ära för mig. Men de ville inte lyssna.

Juda liknas vid ett vinkärl

12 Säg därför till dem: Så säger Herren, Israels Gud: Alla vinkärl ska fyllas med vin. När de då säger till dig: ”Det vet vi väl, att alla vinkärl ska fyllas med vin!” 13 så svara dem: Så säger Herren: Se, jag ska fylla alla som bor i detta land så att de blir berusade – kungarna som sitter på Davids tron, prästerna och profeterna och Jerusalems alla invånare. 14 Och jag ska krossa dem, den ene mot den andre, både fäder och barn, säger Herren. Jag ska inte vara barmhärtig eller skonsam eller förbarma mig så att jag låter bli att förgöra dem.

Ohörsamhet leder till fångenskap
15 Hör och lyssna till detta!
Var inte högmodiga,
för Herren har talat.
16 Ge ära åt Herren er Gud,
innan han låter mörkret komma
och innan era fötter snubblar
på bergen när det skymmer.
Ni väntar på ljus,
men han ska förvandla det
till dödsskugga, till tjockt mörker.
17 Men vill ni inte höra på detta,
så måste jag gråta i det fördolda
över ert högmod.
Bittert gråter jag
och tårar strömmar
från mina ögon,
därför att Herrens hjord
förs bort i fångenskap.

18 Säg till kungen
och drottningmodern:*
Stig ner från er tron,
för den praktfulla kronan
har fallit från era huvuden.
19 Städerna i Negev är stängda
och ingen finns
som öppnar dem.
Hela Juda är bortfört i fångenskap,
helt och hållet bortfört.

20 Lyft er blick och se
dem som kommer norrifrån.
Var är hjorden du fick,
din härliga hjord?
21 Vad ska du säga,
när de du gjorde till nära vänner
sätts till härskare över dig?
Ska du då inte gripas av vånda
som en kvinna i födslosmärtor?
22 Men om du säger i ditt hjärta:
”Varför har detta hänt mig?”
så ska du veta att det var
för din stora missgärnings skull
som ditt mantelsläp lyftes upp
och din kropp utsattes för våld.

23 Kan en nubier förvandla sin hud
eller en leopard sina fläckar?
Då skulle också ni kunna göra gott,
ni som har vant er att göra ont.
24 Därför ska jag skingra dem
som strå som förs bort
av ökenvinden.
25 Det ska vara din lott,
den del du får av mig,
säger Herren,
därför att du har glömt mig
och litat till lögn.
26 Därför ska jag också dra upp
mantelsläpet över ditt ansikte
så att man ser din skam,
27 ditt äktenskapsbrott,
ditt liderliga frustande,
din skamliga otukt.
På höjderna och på fältet
har jag sett dina vidrigheter.
Ve dig, Jerusalem!
Hur länge ska det dröja
innan du blir ren?

Fotnoter
13:3Eufrat   Hebr. frat syftar normalt på Babels flod, över 50 mil norr om Jerusalem. Kan här också syfta på Perat, en by och bäckravin bara några kilometer åt nordost (kallas Para i Jos 18:23 ).
13:18kungen och drottningmodern   Sannolikt artonårige Jojakin och Nehushta (2 Kung 24:8 ).

Parallellställen
13:115 Mos 26:19 Ps 81:12.
13:13Jer 25:14f Hes 23:33.
13:14Jer 6:21.
13:16Ps 44:20 Jes 5:30 8:22 59:9 Upp 14:7.
13:17Jer 9:1 14:7 Klag 1:2 16 18.
13:18Jer 36:30 Klag 5:16 Hes 21:26.
13:21Jer 6:24.
13:22Jes 47:2f Jer 5:19 Nah 3:5.
13:23Ps 55:20.
13:24Job 21:18 Ps 1:4 Jer 9:16.
13:27Jer 5:8 Hes 22:9f.