× 
 Från
 Till
 Metod

 

Dom över otrohet och orättfärdighet

1 Gå runt på gatorna i Jerusalem

och lägg märke till vad ni ser,
sök på torgen om ni finner någon,
om det finns någon enda
som gör rätt och frågar
efter trohet.
Då ska jag förlåta staden.
2 Men även om de säger:
”Så sant Herren lever”,
så svär de ändå falskt.

3Herre, är det inte trohet
dina ögon söker?
Du slog dem,
men de kände ingen smärta.
Du gjorde slut på dem,
men de vägrade
att ta emot tillrättavisning.
De gjorde sina pannor
hårdare än klippan
och vägrade omvända sig.

4 Då tänkte jag:
Det är bara enkelt folk,
de är dåraktiga,
för de känner inte Herrens väg,
sin Guds domslut.
5 Nu går jag till de stora
och talar med dem.
De måste ju känna Herrens väg
och sin Guds domslut.
Men också de har brutit sönder oket
och slitit av banden.
6 Därför ska lejonet från skogen
slå dem
och stäppvargen
slita sönder dem.
Leoparden ska lura
vid deras städer
och alla som går ut
ska rivas ihjäl,
för deras brott är många
och deras avfall svåra*.

7 Varför skulle jag förlåta dig?
Dina barn har övergett mig
och svurit vid gudar
som inte finns.
Jag gav dem fullt upp av allt,
men de var otrogna
och samlades i skaror
vid horhusen.
8 De liknar välnärda,
brunstiga hingstar,
var och en gnäggar
efter sin nästas hustru.
9 Skulle jag inte straffa dem för sådant?
säger Herren.
Skulle jag inte hämnas
på ett folk som detta?

10 Dra upp mot hennes
vingårdsterrasser
och förstör dem,
men gör inte slut på henne helt.
Riv bort hennes rankor,
de tillhör inte Herren,
11 för de har svikit mig svårt,
både Israels hus och Juda hus,
säger Herren.
12 De har förnekat Herren och sagt:
”Han finns inte där.
Inget ont ska drabba oss,
svärd och svält ska vi inte möta.
13 Profeterna blir till vind,
Guds ord är inte i dem.
Vad de säger ska drabba
dem själva.”

14 Därför säger Herren Gud Sebaot så:
Eftersom ni talar på det sättet,
se, därför ska jag göra
mina ord i din mun till en eld
och detta folk till ved,
och elden ska förtära dem.
15 Se, jag ska sända ett hednafolk
mot er fjärran ifrån,
ni av Israels hus, säger Herren,
ett starkt hednafolk,
ett urgammalt folk,
ett folk vars språk du inte känner
och vars tal du inte förstår.
16 Deras koger är som en öppen grav,
de är alla krigare.
17 De ska sluka din skörd
och ditt bröd,
de ska sluka dina söner och döttrar,
de ska sluka dina får och kor,
de ska sluka dina vinstockar
och fikonträd.
Dina befästa städer som du litar på,
ska de förstöra med svärd.

18 Men inte ens då vill jag göra slut på er helt, säger Herren. 19 Om ni då frågar: ”Varför har Herren vår Gud gjort oss allt detta?” ska du svara dem: ”Liksom ni har övergett mig och tjänat främmande gudar i ert eget land, ska ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert.”


20 Kungör det för Jakobs hus,
ropa ut det i Juda och säg:
21 Hör detta,
du dåraktiga folk utan förstånd!
Ni har ögon och ser inte,
ni har öron och hör inte.
22 Skulle ni inte frukta mig,
säger Herren,
skulle ni inte bäva för mig,
jag som har satt sand
till gräns för havet,
till en evig gräns
som det inte kan överskrida.
Hur dess vågor än svallar
förmår de inget,
och hur de än brusar
kan de inte komma över den.

23 Men detta folk har ett motsträvigt
och upproriskt hjärta.
De har vänt sig bort
och gått sin egen väg.
24 De säger inte i sina hjärtan:
”Låt oss frukta Herren vår Gud,
som ger regn i rätt tid
både höst och vår
och som skänker oss
de bestämda skördeveckorna.”

25 Era missgärningar
har nu bringat detta i olag,
era synder håller det goda
borta från er,
26 för bland mitt folk
finns ogudaktiga människor.
De ligger i bakhåll
liksom jägaren ligger på lur,
de sätter snaror
och fångar människor.
27 Som en bur full av fåglar
är deras hus fulla av svek.
Därför har de blivit stora och rika,
de har blivit feta och skinande.
28 Deras onda gärningar
har ingen gräns,
de dömer inte rättvist,
de verkar inte
för den faderlöses sak
och hjälper inte den fattige
att få sin rätt.
29 Skulle jag inte straffa dem för sådant?
säger Herren.
Skulle jag inte hämnas
på ett hednafolk som detta?

30 Förfärliga och fruktansvärda saker
sker i landet.
31 Profeterna profeterar lögn,
och prästerna styr efter deras råd.
Så vill mitt folk ha det.
Men vad ska ni göra
när slutet på det kommer?

Fotnoter
5:6svåra   Annan översättning: ”talrika”.

Parallellställen
5:11 Mos 18:23f Hes 22:30.
5:3Jes 1:5 9:13 Jer 2:30 17:23 Sef 3:2.
5:5Ps 2:3 Jer 2:20.
5:6Jer 4:7 Hos 13:7.
5:75 Mos 32:15 Jer 2:11 Hos 13:6 Gal 4:8.
5:8Hes 22:10f.
5:9Jer 9:9 44:22.
5:10Jer 2:21 4:27 39:8.
5:125 Mos 29:19 Ps 10:4 Jes 28:15 Jer 14:13 2 Petr 2:1.
5:14Jer 23:29 Hebr 4:12.
5:155 Mos 28:49f Jes 5:26f 28:11 33:19 Jer 1:15 6:1 22f.
5:173 Mos 26:16 5 Mos 28:31f.
5:18Jer 4:27.
5:195 Mos 29:24f Jer 16:10f 17:4.
5:21Jes 6:9f 42:18f Jer 6:10 Matt 13:14.
5:22Job 26:10 38:8f Ps 104:9.
5:23Jes 1:4 Jer 6:28.
5:243 Mos 26:4 5 Mos 11:14 Apg 14:17.
5:25Jes 59:2 Jer 3:3 4:18.
5:282 Mos 22:22 Ps 73:7 Jes 1:23 Jer 7:6 Sak 7:10.
5:30Jer 23:14 Hos 6:10.
5:31Jes 10:3 Jer 23:25f Hes 13:6 22:28 Matt 13:2f.