× 
 Från
 Till
 Metod

 

Löften om återupprättelse

1Herrens ord kom till Jeremia för andra gången medan han fortfarande var inspärrad på vaktgården. Han sade: 2 Så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och verkställer det, Herren är hans namn: 3 Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.

4 För så säger Herren, Israels Gud, om husen i denna stad och om Juda kungars hus, som nu rivs för belägringsvallarna och svärden: 5 Man har kommit hit in för att strida mot kaldeerna, och man ska fylla husen med döda kroppar av människor som jag slår i min vrede och i min harm. För på grund av dessa människors ondska måste jag dölja mitt ansikte för denna stad.

6 Se, jag ska hela dess sår och ge läkedom och bota dem, och jag ska låta dem se frid och trofasthet i överflöd. 7 Jag ska göra slut på fångenskapen för Juda och Israel och bygga upp dem som de var förr. 8 Jag ska rena dem från all deras synd som de har begått mot mig och förlåta dem alla deras synder som de har begått mot mig i uppror mot mig.

9 Staden ska bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hednafolk, när de får höra allt det goda jag gör för dem. De ska bäva och darra när de ser allt det goda och all den välgång jag ger den.

10 Så säger Herren: Än en gång ska man här på denna plats som ni säger är öde, utan vare sig människor eller djur, här i Juda städer och på Jerusalems gator som är tomma på både människor, invånare och djur, 11 här ska man åter höra jubelrop och glädjerop, rop för brudgum och rop för brud, och röster av dem som säger: ”Tacka Herren Sebaot, för Herren är god och evig är hans nåd”, och från människor som bär fram gemenskapsoffer i Herrens hus. För jag ska åter göra slut på landets fångenskap så att det blir som det var förr, säger Herren.

12 Så säger Herren Sebaot: På denna plats som nu är öde, utan vare sig människor eller djur, och i alla andra städer som hör hit, ska det på nytt finnas betesmarker där herdar låter sina hjordar vila. 13 I Bergsbygdens, Låglandets och Negevs städer, i Benjamins land, Jerusalems omgivningar och Juda städer ska än en gång hjordar gå förbi herdar som räknar dem, säger Herren.

Löftet om den rättfärdige telningen

14 Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus.


15 I de dagarna och på den tiden
ska jag låta en rättfärdig telning*
växa upp åt David.
Han ska skaffa
rätt och rättfärdighet på jorden.
16 I de dagarna ska Juda bli frälst
och Jerusalem bo i trygghet.
Man ska kalla det så:
Herren vår rättfärdighet.

17 För så säger Herren: David ska aldrig sakna någon som sitter på tronen i Israels hus, 18 och de levitiska prästerna ska inte sakna någon som varje dag inför mig bär fram brännoffer och bränner matoffer och offrar slaktoffer.”

19Herrens ord kom till Jeremia. Han sade: 20 Så säger Herren: Om ni kan bryta mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten så att det inte blir dag och natt i rätt tid, 21 först då ska mitt förbund brytas med min tjänare David, så att han inte får någon son som regerar på hans tron, likaså mitt förbund med de levitiska prästerna som tjänar mig. 22 Lika oräknelig som himlens härskara och lika omätbar som sanden i havet, lika talrika ska jag göra min tjänare Davids efterkommande och leviterna som står i min tjänst.

23Herrens ord kom till Jeremia. Han sade: 24 Har du inte märkt vad detta folk säger: ”De två släkter* som Herren utvalde, dem har han förkastat.” De föraktar mitt folk och anser dem inte längre vara ett folk. 25 Så säger Herren: Om jag inte har fastställt mitt förbund med dag och natt och en ordning för himmel och jord, 26 då ska jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. För jag ska åter göra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem.


Fotnoter
33:15fen rättfärdig telning   Profetia om Messias (jfr 23:5f med not).
33:24De två släkter som Herren utvalde   Nordriket Israel och sydriket Juda (jfr vers 14).

Parallellställen
33:1Jer 32:2.
33:22 Mos 15:3 Jer 32:17.
33:3Jes 48:6 Jer 29:12.
33:4Jes 22:10.
33:6Jer 17:14 30:17 Hos 6:1.
33:7Jer 29:14 32:44.
33:8Jer 31:34 Hes 36:25 Sak 13:1 Apg 10:43.
33:10Jer 32:43.
33:11Ps 118:1 136:1f Jes 51:3 Jer 7:34 16:9 30:18f.
33:13Jer 17:26.
33:14Jer 29:10 32:42.
33:15Jes 11:1 32:1 Jer 23:5f Sak 3:8 6:12.
33:16Jer 23:6 Sak 14:11 1 Kor 1:30.
33:172 Sam 7:16 2 Kung 2:4 8:25 9:5 Ps 89:36f.
33:20Ps 89:37f Jer 31:36.
33:221 Mos 15:5 22:17.
33:26Jer 29:14 32:44 Hes 39:25 Hos 1:7.