× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sions frälsning är Herrens verk

1 Hör på mig,

ni som strävar
efter rättfärdighet,
ni som söker Herren!
Se på klippan ni är uthuggna ur
och på gruvan ni grävts fram ur.
2 Se på er fader Abraham
och på Sara som födde er.
För jag kallade honom
när han ännu var ensam,
och jag välsignade
och förökade honom.
3 Ja, Herren tröstar Sion,
han ser med medlidande
på alla dess ruiner.
Han gör dess öken lik Eden,
dess ödemark
lik Herrens lustgård.
Fröjd och glädje ska höras därinne,
tacksägelse och lovsångsljud.

4 Hör på mig, du mitt folk,
lyssna till mig, du mitt folkslag*,
för från mig ska undervisning gå ut,
jag ska sätta min rätt
till ett ljus för folken.
5 Min rättfärdighet är nära,
min frälsning är på väg,
och mina armar ska döma folken.
Kustländerna väntar på mig
och hoppas på min arm.
6 Lyft er blick till himlen
och se på jorden därnere,
för himlen ska försvinna som rök
och jorden nötas ut
som en klädnad.
Dess invånare ska dö som mygg.
Men min frälsning
ska bestå för evigt,
min rättfärdighet ska inte brytas ner.

7 Hör på mig,
ni som känner rättfärdigheten,
du folk som har min undervisning
i ditt hjärta.
Var inte rädda för människors hån,
frukta inte deras förolämpningar,
8 för mal ska förtära dem
som en klädnad,
mott ska äta dem som ylle.
Men min rättfärdighet
ska bestå för evigt,
min frälsning från släkte till släkte.

9 Vakna, vakna, klä dig i kraft,
du Herrens arm!
Vakna som i forna dagar,
i gångna tider.
Var det inte du
som högg Rahab* i bitar,
som genomborrade draken?
10 Var det inte du
som torkade ut havet,
det stora djupets vatten,
och gjorde havsdjupen till en väg
där de återlösta kunde gå fram?
11 Så ska Herrens friköpta vända hem
och komma till Sion med jubel.
Evig glädje ska kröna
deras huvuden,
de ska få fröjd och glädje,
men sorg och suckan ska fly.

12 Jag, jag är den som tröstar er.
Vem är då du, att du fruktar
människor som ska dö,
människobarn som torkar
som gräs,
13 att du glömmer Herren din Skapare
som har spänt ut himlen
och lagt jordens grund,
att du ständigt dagen lång
är rädd för förtryckarens vrede,
när han är redo att fördärva?
Var är nu förtryckarens vrede?
14 Snart blir fången fri.
Han ska inte dö och läggas i graven,
han ska inte lida brist på bröd.
15 Jag är Herren din Gud,
han som rör upp havet
så att dess vågor dånar,
Herren Sebaot är hans namn.
16 Jag har lagt mina ord i din mun
och täckt dig med skuggan
av min hand,
för att plantera himlen
och grunda jorden
och säga till Sion: Du är mitt folk.
Herrens vredesbägare
17 Vakna, vakna! Res dig, Jerusalem,
du som av Herrens hand
har fått dricka
hans vredes bägare,
du som har tömt
berusningens bägare
till sista droppen.
18 Av alla de söner hon fött
var det ingen som ledde henne,
av alla de söner hon fostrat
var det ingen som tog henne
i handen.
19 Dubbel olycka har drabbat dig,
vem har medkänsla med dig?
Förödelse och förstöring,
svält och svärd –
hur ska jag* trösta dig?
20 Dina söner var utslagna,
de låg vid alla gathörn
som antiloper i nät,
fullt drabbade av Herrens vrede,
av din Guds bestraffning.

21 Så hör nu detta, du plågade
som är drucken, men inte av vin:
22 Så säger Herren,
din Herre och Gud
som utför sitt folks sak:
Se, jag tar bort berusningens bägare
ur din hand,
du ska inte dricka mer
av min vredes bägare.
23 Jag ska sätta den i handen
på dina plågare, de som sade till dig:
"Fall ner, vi ska gå fram
över dig!"
Så gjorde du din rygg till mark,
en gata för dem att gå på.

Fotnoter
51:4du mitt folk … du mitt folkslag   Andra handskrifter: "ni folk … ni folkslag".
51:9Rahab   Betyder "övermod", ett symboliskt namn för Egypten (30:7 ).
51:19hur ska jag   Jesajarullen från Qumran och tidiga översättningar: "vem kan".

Parallellställen
51:21 Mos 12:1f 17:5f Jos 24:3 Hes 33:24.
51:3Jes 61:2f.
51:4Jes 2:3.
51:51 Mos 49:10 Jes 11:11 42:4 52:10 59:16 Luk 2:30f.
51:6Ps 102:27 Luk 21:33 2 Petr 3:10.
51:7Ps 37:31 40:9 Matt 5:11f.
51:8Jes 50:9 Joh 8:46.
51:92 Mos 15:6f Ps 74:13 89:11 Jes 27:1 Hes 29:3f.
51:102 Mos 14:22 29 Ps 66:6 Jes 43:16f.
51:11Jes 35:10 Joh 16:20 22 Upp 21:4.
51:12Ps 56:5 Jes 40:6 Matt 10:28 1 Petr 1:24.
51:13Job 9:8 Ps 104:2 Jes 40:23.
51:15Job 26:12 Jer 31:35.
51:165 Mos 18:18 Jes 49:2 Jer 1:9.
51:17Ps 60:5 75:9 Jes 52:1 Jer 25:15 Upp 14:10 16:19.
51:19Jes 47:9.
51:20Jer 14:16 Klag 2:11 19.
51:23Ps 129:3 Jes 49:26 Jer 25:15 Sak 12:2f.