× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den stora domen över hela jorden

1 Se, Herren tömmer jorden

och ödelägger den.
Han omvälver dess yta
och skingrar dess invånare.
2 Det går prästen som folket,
husbonden som tjänaren,
husmodern som tjänarinnan,
säljaren som köparen,
låntagaren som långivaren,
den skuldsatte
som borgensmannen.
3 Jorden blir helt ödelagd
och fullständigt utplundrad,
för Herren har talat detta ord.

4 Jorden sörjer och vissnar,
världen tynar bort och vissnar,
jordens stolta folk tynar bort.
5 Jorden har blivit orenad
under sina invånare,
för de har överträtt
Guds undervisning,
kränkt lagarna
och brutit det eviga förbundet.
6 Därför förtär en förbannelse jorden,
de som bor på den
måste straffas för sin skuld.
Därför blir jordens invånare färre*,
bara några få är kvar.

7 Vinmusten sörjer,
vinstocken tynar bort.
Alla som var hjärteglada suckar.
8 Det är slut med tamburinernas fröjd,
de gladas sorl har slutat.
Det är slut med harpans glädje.
9 Man dricker inte vin under sång,
rusdrycken är bitter
för dem som dricker den.
10 Den öde staden ligger nerbruten,
alla hus är stängda
så att ingen kommer in.
11 Ute på gatorna
hörs sorgerop över vinet.
All glädje har förmörkats,
all jordens fröjd har flytt.
12 Bara förödelse är kvar i staden,
porten har slagits i spillror.
13 För det ska bli
på jorden bland folken
som när oliver slås ner,
som vid en efterskörd
när vinskörden är slut.

14 De höjer sin röst och ropar av fröjd,
de jublar högt från havet
över Herrens höghet:
15 "Ära därför Herren i öster,
ära i havsländerna
Herrens, Israels Guds, namn."
16 Från jordens ände
hör vi lovsånger:
"Ära till den Rättfärdige!"

Men jag sade:
Jag förgås, jag förgås, ve mig!
Förrädare förråder,
förrädiskt förråder förrädarna.
17 Fruktan, fallgrop och fälla väntar er,
ni jordens invånare.
18 Det ska ske att den som flyr
från farans rop störtar
i fallgropen,
och den som kommer upp
ur fallgropen fångas i fällan,
för fönstren i höjden är öppna
och jordens grundvalar skakar.
19 Jorden brister, ja, den brister.
Jorden rämnar, ja, den rämnar.
Jorden vacklar, ja, den vacklar.
20 Jorden raglar som en drucken.
Den svajar fram och tillbaka
som en vakthydda i trädets topp.
Dess missgärning vilar tung
på den.
Den ska falla och inte mer resa sig.

21 På den dagen ska Herren straffa
höjdens här* uppe i höjden
och jordens kungar nere på jorden.
22 De ska samlas ihop
som fångar i fånggropen,
de ska stängas inne i fängelse.
Efter lång tid når straffet dem.
23 Då ska månen blygas
och solen skämmas,
för Herren Sebaot ska då vara kung
på Sions berg och i Jerusalem
och inför sina äldste, i härlighet.

Fotnoter
24:6blir ... färre   Annan översättning: "brinner".
24:21höjdens här   Stjärnor symboliserar ofta änglar (Upp 1:20 , 8:12f ). Se Jud v 6 , Matt 25:41 .

Parallellställen
24:1Mika 7:13.
24:2Hos 4:9 Hes 7:12.
24:3Upp 16.
24:4Hos 4:3 Joel 1:10.
24:5Upp 18:5f.
24:6Jes 16:14 Hes 7:27 Dan 9:11.
24:8Jer 7:34 16:9 25:10 Hes 26:13 Hos 2:11 Upp 18:22.
24:11Upp 18:11.
24:13Jes 17:5f 27:12.
24:16Ps 148 Upp 5:13 15:3f.
24:17Jer 48:43f.
24:181 Mos 7:11 Jer 48:44 Amos 5:19.
24:22Jer 42:22 2 Petr 2:4.
24:23Jes 13:10 60:19f Hes 32:7 Joel 2:31 3:15 Upp 11:15 21:23f 22:5.