× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sorgesång över Israels kungahus

1 Stäm upp en sorgesång över Israels furstar 2 och säg:


Vilken lejoninna var inte din mor!
Hon låg bland lejon,*
hon födde upp sina ungar
bland unga lejon.
3 En av sina ungar* födde hon upp
till ett kraftigt lejon.
Han lärde sig ta rov,
han åt människor.
4 Men hednafolken fick höra
om honom.
Han blev fångad i deras grop,
och de förde honom
med krok i nosen
till Egyptens land.
5 När lejoninnan såg
att hon fick vänta förgäves,
att hennes hopp blev om intet,
tog hon en annan av sina ungar*
och gjorde honom till
ett kraftigt lejon.
6 Han gick omkring bland lejonen,
ja, han blev ett kraftigt lejon.
Han lärde sig ta rov
och att äta människor.
7 Han kränkte deras änkor
och ödelade deras städer.
Landet och allt som fanns där
greps av förfäran
vid ljudet av hans rytande.

8 Då kom folken upp mot honom
från länderna runt omkring.
De bredde ut sitt nät över honom,
och han blev fångad
i deras grop.
9 Sedan satte de honom i en bur,
med krok i nosen*,
och förde honom till Babels kung
och satte honom i säkert förvar,
för att hans röst inte mer
skulle höras bort till Israels berg.

10 Din mor är som en vinstock
i din vingård,*
planterad vid vatten,
fruktbar och rik på skott,
för där fanns mycket vatten.
11 Den fick starka grenar,
användbara till härskarspiror,
och stammen växte hög,
omgiven av lövverk,
så att den syntes
genom sin ståtliga växt
och sin rikedom på rankor.
12 Men den blev uppryckt i vrede
och kastad till marken,
östanvinden förtorkade
dess frukt.
De starka grenarna
bröts av och vissnade,
och elden förtärde dem.
13 Nu är den planterad i öknen,
i ett torrt och törstande land.
14 Eld har gått ut från
en av de yppersta grenarna
och har förtärt frukten.
Ingen stark gren finns kvar,
ingen härskarspira!

Detta är en sorgesång, och den ska användas som sorgesång.*


Fotnoter
19:2lejon   Vanliga i dåtidens Mellanöstern (Dom 14:5 , 1 Sam 17:34 ) och därför en ofta använd bild för kungar (t ex Ords 30:30f , Nah 2:11 med not). Kungastammen Juda liknades vid ett lejon med ”härskarspira” (vers 14, 1 Mos 49:9-10 ).
19:3En av sina ungar   Joahas (2 Kung 23:31f ), bortförd efter tre månader som kung.
19:5en annan av sina ungar   Jojakin (2 Kung 24:8f ), också bortförd efter tre månader.
19:9krok i nosen   Så ledde assyrierna sina fångar med våld (jfr Jes 37:29 ).
19:10i din vingård   Andra handskrifter: ”i ditt blod”.
19:14ska användas som sorgesång   Annan översättning: ”har blivit en sorgesång”.

Parallellställen
19:21 Mos 49:9f.
19:32 Kung 23:31f Jer 22:10f.
19:42 Krön 36:4.
19:52 Kung 24:18f.
19:92 Kung 24:15 25:6 2 Krön 36:10.
19:10Ps 80:9f.
19:12Hes 17:10 Hos 13:15.
19:142 Kung 24:20 2 Krön 36:11 19f.