× 
 Från
 Till
 Metod

 

Telningen från Ishais rot

1 Men ett skott ska skjuta upp

ur Ishais avhuggna stam,*
en telning från hans rötter
ska bära frukt.
2 Över honom
ska Herrens Ande vila,
Anden med vishet och förstånd,
Anden med råd och styrka,
Anden med kunskap
och vördnad för Herren.
3 Han ska ha sin glädje
i vördnad för Herren.
Han ska inte döma
efter vad ögonen ser
eller avgöra* efter vad öronen hör,
4 utan han ska döma de fattiga
med rättfärdighet
och med rättvisa
skaffa rätt åt de ödmjuka
på jorden.
Han ska slå jorden
med sin muns stav,
döda de ogudaktiga
med sina läppars ande.*
5 Rättfärdighet ska vara bältet
runt hans midja,
trofasthet bältet om hans höfter.
6 Vargar ska bo tillsammans med lamm,
leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon
och gödboskap
ska vara* tillsammans,
och en liten pojke ska valla dem.
7 Kor och björnar ska gå och beta,
deras ungar
ska ligga tillsammans,
och lejon ska äta halm som oxar.
8 Ett spädbarn ska leka
vid huggormens håla,
ett avvant barn räcka ut handen
mot giftormens öga.
9 Ingenstans på mitt heliga berg
ska man göra något ont
eller förstöra något,
för landet ska vara fullt
av Herrens kunskap,
liksom vattnet täcker havet.

10 Det ska ske på den dagen att hednafolken ska söka Ishais rot där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig.* 11 På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Shinar, Hamat och havsländerna.*


12 Han ska resa ett baner
för hednafolken
och samla de fördrivna
av Israel
och de kringspridda av Juda
från jordens fyra hörn.
13 Då ska Efraims avund* upphöra
och Juda fiender utrotas.
Efraim ska inte avundas Juda,
och Juda inte vara
fiende till Efraim.
14 Och de ska slå ner
på filisteernas skuldra i väster,
tillsammans ta byte
från folken i öster.
De ska räcka ut sin hand
över Edom och Moab,
och ammoniterna ska lyda dem.
15 Och Herren ska torka ut
Egyptens havsvik
och lyfta sin hand mot floden
med en brännande vind.
Han ska klyva den i sju bäckar
så att man kan gå torrskodd över.
16 Det ska bli en banad väg
för den rest av hans folk
som är kvar från Assyrien,
så som det var för Israel
den dag de drog upp
ur Egyptens land.

Fotnoter
11:1fskott ... ur Ishais avhuggna stam   Profetia om Messias, ättlingen till Davids kungatron (jfr Jer 23:5 , Sak 6:12 , Luk 1:32 , Upp 22:16 )
11:3avgöra   Annan översättning: "tillrättavisa" eller "straffa".
11:4 Citeras av Paulus i 2 Tess 2:8 som profetia om hur Messias ska döda Antikrist.
11:6lejon och gödboskap ska vara   Andra handskrifter (Septuaginta): "lejon ska beta".
11:10 Citeras av Paulus i Rom 15:12 som profetia om Messiastrons spridning bland hedningarna.
11:11Assyrien etc   Områdena motsvarar norra Irak, Egypten, södra Egypten, Sudan, västra Iran, Irak, västra Syrien och Medelhavet.
11:13Efraims avund   De norra stammarnas fientlighet mot Juda och Jerusalem (jfr kap 7).

Parallellställen
11:1Jes 4:2 53:2 Jer 23:5 33:15 Amos 9:11 Sak 3:8 6:12f Apg 13:22f Rom 15:12.
11:2Jes 9:6 42:1 48:16 61:1 Matt 3:16 Luk 4:17f.
11:3Ps 72:1f Joh 2:25 7:24.
11:4Job 4:9 Jes 9:7 30:33 49:2 Hos 6:5 2 Tess 2:8 Upp 2:16.
11:5Jes 25:1 59:17 Ef 6:14.
11:6Job 5:23 Jes 65:25 Hes 34:25 Hos 2:18.
11:9Ps 2:6 24:3 Hab 2:14.
11:10Jes 62:10 Rom 15:12 Upp 5:5 22:16.
11:11Jes 10:21 Hes 29:14 Sef 2:9.
11:125 Mos 30:4 Jes 56:8 62:10 Hos 1:11 Sak 10:6f Joh 10:16.
11:13Jes 9:21 29:20.
11:15Sak 10:10f.
11:162 Mos 14:29f Jes 19:23 Mika 7:15.