× 
 Från
 Till
 Metod

 

Assyriens fall och Sions räddning

1 Ve dig, du härjare

som själv inte har härjats,
du förrädare
som själv inte blivit förrådd!
När du är färdig med att härja
ska du själv bli härjad,
när du har slutat förråda
ska du själv bli förrådd.*

2Herre, förbarma dig över oss,
vi hoppas på dig.
Bli du vår* arm var morgon,
vår frälsning i nödens tid.
3 För det väldiga dånet flyr folken,
inför ditt majestät
skingras folkslagen.
4 Man ska förse sig med byte från er,
som när gräsmaskar förser sig.
Så som gräshoppor störtar fram
kastar han sig över det.

5 Upphöjd är Herren,
för han bor i höjden.
Han uppfyller Sion med rätt
och rättfärdighet.
6 Han ska vara
din framtids säkra grund,
rik på frälsning,
vishet och kunskap.
Fruktan för Herren ska vara
Sions skatt.

7 Hör, deras hjältar klagar därute,
fredsbudbärarna gråter bittert.
8 Vägarna är öde,
ingen går mer på stigarna.
Han bryter fördrag, föraktar städer*,
tar ingen hänsyn till människor.
9 Landet sörjer och försmäktar,
Libanon blygs och tynar bort,
Saron har blivit lik en ödemark,
Bashans och Karmels skogar*
fäller sina löv.

10 Nu vill jag stå upp, säger Herren,
nu vill jag resa mig,
nu vill jag visa min höghet.
11 Med halm går ni havande,
och ni föder strå.
Er ande är en eld
som kommer att förtära er.
12 Folken ska förbrännas till kalk,
likt avhugget törne
ska de brännas upp i eld.
13 Ni som är långt borta,
hör vad jag har gjort.
Ni som är nära,
lär känna min makt.
14 Syndarna i Sion blir förskräckta,
bävan griper de gudlösa.
"Vem av oss kan härda ut
vid en förtärande eld?
Vem av oss kan bo
vid en evig glöd?"
15 Den som vandrar i rättfärdighet
och talar vad rätt är,
den som föraktar
det som vinns genom förtryck
och som avhåller sina händer
från att ta mutor,
den som stoppar till sina öron
för att inte höra
om blodsgärningar
och sluter sina ögon
för att inte se det onda,
16 han ska bo på höjderna,
klippfästen ska vara hans värn.
Sitt bröd ska han få,
vatten ska aldrig fattas honom.

17 En kung i sin skönhet
ska dina ögon se,
de ska blicka ut
över ett vidsträckt land.
18 Då ska ditt hjärta tänka tillbaka
på skräckens tid:
"Var är nu skrivarna,
var är skatteindrivarna,
var är de som räknade tornen?"
19 Du slipper då se det vildsinta folket,
folket med obegripligt språk
som ingen kunde förstå,
vars stammande tungomål
ingen kunde tyda.

20 Se på Sion, våra högtiders stad!
Dina ögon ska skåda Jerusalem,
en säker boning,
ett tält som inte flyttas bort.
Dess tältpinnar
ska aldrig ryckas upp,
och av dess tältlinor
ska ingen enda brista,
21 för Herren ska vara där
i sitt majestät.
Han ska vara för oss
som floder och breda strömmar.
Inget skepp med åror
ska där gå fram,
inget mäktigt skepp
färdas däröver,
22 för Herren är vår domare,
Herren är vår lagstiftare,
Herren är vår kung.
Han är den som frälser oss.
23 Dina tåg hänger slaka,
de håller inte masten stadig,
seglet är inte spänt.
Då ska mycket rövat gods utskiftas,
även de lama ska då ta byte.
24 Och ingen av invånarna ska säga:
"Jag är sjuk."
Folket som bor där
har fått sin synd förlåten.

Fotnoter
33:1härjare   En av de assyriska kungarna, sannolikt Sanherib (705-681 f Kr, kap 36-37).
33:2vår   Andra handskrifter: "deras".
33:8städer   Andra handskrifter (Qumran): "vittnen".
33:9Libanon … Saron … Bashans och Karmels skogar   Bördiga områden i Israels utkanter åt norr, väster, nordost och nordväst.

Parallellställen
33:1Jes 37:36 38 Jer 30:16 Hab 2:8 Matt 7:2.
33:2Ps 33:20 50:15 70:2 6 Dan 9:19 Hab 3:16.
33:34 Mos 10:35 Ps 68:2 Jer 25:31.
33:4Joel 1:4.
33:5Ps 97:9 113:5 138:6 Jes 1:27 57:15.
33:6Kol 1:13 27 2:3.
33:72 Kung 18:37.
33:8Dom 5:6.
33:9Jes 35:2 Nah 1:4.
33:11Jes 59:4.
33:145 Mos 4:24 Jes 30:27f Hebr 12:29.
33:15Ps 15:2 24:4 119:37 Matt 5:6f.
33:16Ps 23:1f Jes 51:14 58:11.
33:181 Kor 1:20.
33:195 Mos 28:49 Jes 28:11 Jer 5:15.
33:20Ps 122:4 125:1f Jes 32:18.
33:24Joel 3:10 Jer 50:20 Mika 7:18f Sak 12:8.