× 
 Från
 Till
 Metod

 

Assyriernas hot mot Jerusalem

1 I kung Hiskias fjortonde regeringsår* drog Assyriens kung Sanherib* upp och angrep alla befästa städer i Juda* och intog dem. 2 Från Lakish* skickade han Rab-Shake* med en stor här till Jerusalem mot kung Hiskia. Han stannade vid Övre dammens vattenledning, på vägen till Tvättarfältet.

3 Då gick överförvaltaren Eljakim, Hilkias son, skrivaren Shebna* och kanslern Joa, Asafs son, ut till honom. 4 Rab-Shake sade till dem: "Säg till Hiskia: Så säger den store kungen, Assyriens kung: Vad är det som gör dig så full av förtröstan? 5 Du menar kanske att det räcker* med prat för att få strategi och styrka att föra krig? Vem förtröstar du nu på, eftersom du har satt dig upp mot mig? 6 Förtröstar du på den brutna rörstaven Egypten? När man stöder sig på den, går den in i handen och genomborrar den. Sådan är farao, Egyptens kung, för alla som förtröstar på honom. 7 Eller säger du till mig: Vi förtröstar på Herren vår Gud? Var det inte hans offerhöjder och altaren som Hiskia avskaffade när han sade till Juda och Jerusalem: Inför detta altare ska ni tillbe? 8 Men ingå nu ett vad med min herre, kungen av Assyrien: Jag ger dig tvåtusen hästar om du kan skaffa ryttare till dem! 9 Hur skulle du kunna slå tillbaka en enda ståthållare, en av min herres ringaste tjänare? Och du sätter din förtröstan till Egypten för att få vagnar och ryttare! 10 Menar du att jag utan Herrens vilja har dragit upp mot det här landet för att ödelägga det? Herren själv sade till mig: Dra upp mot det landet och ödelägg det!"

11 Då sade Eljakim och Shebna och Joa till Rab-Shake: "Tala till dina tjänare på arameiska,* för vi förstår det språket. Tala inte till oss på judiska inför folket som står på muren."

12 Men Rab-Shake svarade: "Är det till din herre och till dig som min herre har sänt mig att tala dessa ord? Är det inte snarare till de män som sitter på muren och som ska få äta sin egen avföring och dricka sin egen urin tillsammans med er?" 13 Sedan ställde sig Rab-Shake och ropade högt på judiska: "Hör den store kungens ord, kungen av Assyrien! 14 Så säger kungen: Låt inte Hiskia bedra er, för han kan inte rädda er. 15 Låt inte Hiskia få er att förtrösta på Herren när han säger: Herren kommer att rädda oss, och denna stad ska inte ges i den assyriske kungens hand.

16 Lyssna inte på Hiskia, för kungen av Assyrien säger: Gör upp i godo med mig och kom ut till mig. Då ska ni få äta var och en av sin vinstock och av sitt fikonträd och dricka var och en ur sin brunn, 17 tills jag kommer och hämtar er till ett land som liknar ert eget, ett land med säd och vin, ett land med bröd och vingårdar. 18 Låt inte Hiskia förleda er när han säger: Herren ska rädda oss. Har någon av de andra folkens gudar räddat sitt land ur den assyriske kungens hand? 19 Var är Hamats och Arpads gudar? Var är Sefarvajims gudar? Eller har de räddat Samaria ur min hand? 20 Vilken av de andra ländernas alla gudar har kunnat rädda sitt land ur min hand? Skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min hand?"

21 Men de teg och svarade honom inte ett ord, eftersom kungen hade gett denna befallning: "Svara honom inte." 22 Överförvaltaren Eljakim, Hilkias son, skrivaren Shebna och kanslern Joa, Asafs son, kom till Hiskia med sönderrivna kläder och berättade för honom vad Rab-Shake hade sagt.


Fotnoter
36:1Hiskias fjortonde regeringsår   701 f Kr. Hiskia betyder "min styrka är i Herren". Han regerade 715-687 f Kr och bekämpade avgudadyrkan (jfr vers 7). Jes 36- 39 återges också i 1 Kung 18-20 (se även 2 Krön 29-32).
36:1Sanherib   Krigarkung och imperiebyggare som regerade 705-681 f Kr.
36:1angrep alla befästa städer i Juda   Förutsades av Mika (1:9f ) och Jesaja (kap 10).
36:2Lakish   Befäst storstad ca 6 mil sydväst om Jerusalem. Assyriska reliefer i Nineve avbildar stadens erövring och bortförandet av judiska slavar.
36:2Rab-Shake   Assyrisk titel för överste munskänken (kungens förtrogne).
36:3skrivaren Shebna   Den degraderade före detta överförvaltaren (se 22:19 med not).
36:5Du menar kanske att det räcker   Andra handskrifter: "Jag menar: Räcker det kanske".
36:11arameiska   Dåtidens internationella språk, besläktat med hebreiska ("judiska").

Parallellställen
36:12 Kung 18:13 2 Krön 32:1f.
36:2Jes 7:3.
36:3Jes 22:20f.
36:6Jes 29:6f 30:3f Jer 17:5 Hes 29:6f.
36:15Jes 37:10f.
36:161 Kung 4:25 Mika 4:4 Sak 3:10.
36:18Jes 10:9f 37:12f.
36:192 Kung 18:34f Jer 49:23.