× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia mot Egypten

1 I det tionde året, på tolfte dagen i den tionde månaden* kom Herrens ord till mig:

2 ”Människobarn, vänd ditt ansikte mot farao*, Egyptens kung, och profetera mot honom och mot hela Egypten. 3 Säg:

Så säger Herren Gud:


Jag är emot dig, farao,
du Egyptens kung,
du stora monster*,
som ligger där i dina strömmar
och säger: Nilen är min,
jag har själv gjort den.
4 Jag ska sätta krokar i dina käftar
och låta fiskarna i dina strömmar
fastna i dina fjäll.
Så ska jag dra upp dig*
ur dina strömmar
med alla fiskar som hänger fast
vid dina fjäll.

5 Jag ska kasta dig ut i öknen

med alla fiskarna
från dina strömmar.
Du ska bli liggande på marken
och inte tas bort därifrån
eller hämtas,
för jag ska ge dig till mat
åt markens djur
och himlens fåglar.

6 Alla Egyptens invånare

ska inse att jag är Herren,
för de är en rörstav
för Israels hus.

7 När de tar dig i sin hand

går du sönder
och ristar upp hela deras sida.
När de stöder sig på dig bryts du av,
och du får alla höfter att darra.

8 Därför säger Herren Gud så: Se, jag vill låta svärd drabba dig och jag ska utrota både människor och djur ur dig. 9 Egyptens land ska skövlas och läggas öde, och de ska inse att jag är Herren. Detta därför att du sade: Nilfloden är min, jag har själv gjort den. 10 Se, därför är jag emot dig och dina strömmar, och jag ska göra Egyptens land till en ödemark, till ett ödelagt land, från Migdol till Assuan* ända fram till Nubiens gräns.

11 Ingen människas fot ska gå fram där och ingen fot av något djur. Landet ska ligga obebott i fyrtio år. 12 Jag ska göra Egyptens land till en ödemark bland ödelagda länder, och dess städer ska ligga öde bland ödelagda städer i fyrtio år. Jag ska skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna.

13 För så säger Herren Gud: När fyrtio år har gått, ska jag samla egyptierna från de folk där de är utspridda. 14 Jag ska göra slut på deras fången­skap och låta dem återvända till Patros land*, som de härstammar från. Där ska de bli ett obetydligt rike, 15 ett rike som är obetydligare än andra riken så att det inte mer kan upphöja sig* över folken. Jag ska låta dem bli så få att de inte kan härska över folken. 16 Israels folk ska inte mer förlita sig på egyptierna, utan de ska minnas sin synd när de vänder sig till dem för att få hjälp. Och de ska inse att jag är Herren Gud.”

17 I det tjugosjunde året, på första dagen i den första månaden* kom Herrens ord till mig: 18 ”Människo­barn, Nebukadressar, Ba­bels kung, har låtit sin här utföra ett hårt arbete mot Tyrus. Varje huvud har blivit skalligt och varje skuldra sönderskavd. Men varken han eller hans här har vunnit något av Tyrus genom det arbete de utfört mot det. 19 Därför säger Herren Gud så: Se, jag ger Egyptens land till Nebukadressar*, Babels kung, och han ska föra bort dess rikedomar och plundra och ta byte där. Detta ska hans här få som lön. 20 Som ersättning för hans arbete ger jag honom Egyptens land, för de har utfört sitt verk för min räkning, säger Herren Gud.

21 På den tiden ska jag låta ett horn växa upp åt Israels hus, och jag ska låta dig öppna munnen mitt ibland dem. Och de ska inse att jag är Herren.”


Fotnoter
29:1det tionde året, på tolfte dagen i den tionde månaden   5 jan 587 f Kr.
29:2farao   Hofra, av grekerna kallad Apries (589-570 f Kr). Nämns i Jer 37:5 , 44:30 .
29:3monster   Krokodiler fiskades enligt Herodotos med stora krokar (vers 4).
29:4dra upp dig   Egypten ryckte ut mot babylonierna sommaren 587 f Kr men besegrades (Jer 37:5f ).
29:10från Migdol till Assuan   Egyptens nordöstra (2 Mos 14:2 ) och södra gräns.
29:14Patros land   Södra Egypten.
29:15inte mer … upphöja sig   Egypten blev från 525 f Kr en lydstat under perserriket (Est 1:1 ).
29:17det tjugosjunde året, på första dagen i den första månaden   26 april år 571 f Kr, något år efter belägringens slut (26:8 ).
29:19ger Egyptens land till Nebukadressar   Egypten invaderades enligt Herodotos 568 f Kr.

Parallellställen
29:2Jes 19:1f Jer 43:8f 44:30 46:2f.
29:3Jes 27:1 51:9 Hes 32:2f.
29:42 Kung 19:28 Hes 38:4.
29:5Ps 110:5 Jer 7:33 Hes 32:4 39:4.
29:62 Kung 18:21 Jes 36:6.
29:9Joel 3:19.
29:10Hes 30:6.
29:14Jes 11:11.
29:19Jer 43:10f Hes 30:10 24f 32:11.
29:21Ps 92:11 Hes 24:27 33:22.