× 
 Från
 Till
 Metod

 

Inbjudan till dem som törstar

1 Hör, alla ni som törstar,

kom till vattnet!
Och ni som inte har pengar,
kom och köp säd och ät!
Ja, kom och köp säd utan pengar
och vin och mjölk för ingenting.
2 Varför ger ni pengar
för det som inte är bröd,
era inkomster
för det som inte mättar?
Hör på mig, så får ni äta gott
och er själ njuta av feta rätter.
3 Vänd ert öra hit och kom till mig!
Hör, så får er själ leva!
Jag vill sluta ett evigt förbund
med er,
den trofasta nåd
som jag lovade David.*
4 Se, honom har jag satt
till ett vittne för folken,
till en furste och ledare för folken.
5 Du ska kalla på ett folk
du inte känner,
ett hednafolk som inte känner dig
ska skynda till dig
för Herren din Guds skull,
Israels Helige,
för han har förhärligat dig.

6 Sök Herren
medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
7 Den ogudaktige ska lämna sin väg,
den orättfärdige sina tankar
och vända om till Herren,
så ska han förbarma sig
över honom,
och till vår Gud,
för han vill gärna förlåta.

8 Mina tankar är inte era tankar,
och era vägar är inte mina vägar,
säger Herren.
9 Nej, liksom himlen
är högre än jorden,
så är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än
era tankar.
10 Liksom regnet och snön
faller från himlen
och inte återvänder dit
utan vattnar jorden
så att den blir fruktbar och grönskar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,*
11 så ska det vara med ordet
som går ut från min mun.
Det ska inte komma tillbaka
till mig förgäves
utan att ha gjort vad jag vill
och utfört vad jag sänt det till.

12 Med glädje ska ni dra ut,
i frid ska ni föras fram.
Bergen och höjderna
ska brista ut i jubel inför er,
markens alla träd
ska klappa i händerna.
13 I stället för törnsnår
ska cypresser växa upp,
i stället för nässlor
ska myrten växa upp.
Det ska bli till ära för Herren,
ett evigt tecken
som inte ska utplånas.

Fotnoter
55:3den trofasta nåd som jag lovade David   Messiaslöftet i 2 Sam 7:12f (särskilt vers 14-15). Citeras av Paulus i Apg 13:34 som profetia om Messias.
55:10 Citeras av Paulus i 2 Kor 9:10 .

Parallellställen
55:1Jes 12:3 44:3 Matt 5:6 11:28 Joh 7:37 Upp 22:17.
55:2Ps 22:27f Jes 25:6.
55:32 Sam 7:15 1 Kung 8:25 Ps 89:29 111:9 Jes 54:10 Apg 13:34.
55:4Ps 2:8f 72:8f Upp 1:5.
55:61 Krön 28:9 2 Krön 15:2 Hos 10:12 Sef 2:3.
55:7Ps 130:4 7 Hes 33:11 Luk 15:20f.
55:8Rom 8:33.
55:9Ps 92:6 103:11 Jer 29:11.
55:11Joh 6:63 Apg 12:24.
55:121 Krön 16:33 Ps 96:12 98:8 105:43.
55:13Jes 41:19 60:13.