× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hela jordens Kung
1 Sjung till Herren en ny sång,
sjung till Herren, hela jorden!
2 Sjung till Herren, lova hans namn,
ropa ut hans frälsning
dag efter dag!
3 Förkunna hans ära
bland hednafolken,
bland alla folk hans under!

4 Stor är Herren och högt prisad,
värd att vörda mer än alla gudar.
5 Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
6 Majestät och härlighet
är inför hans ansikte,
makt och glans i hans helgedom.

7 Ge åt Herren, ni folkens släkter,
ge åt Herren ära och makt!
8 Ge åt Herren hans namns ära,
kom med gåvor till hans gårdar!
9 Tillbe Herren i helig skrud,
bäva inför honom, hela jorden!
10 Säg bland folken:
"Herren är kung,
världen står fast och vacklar inte.
Han ska döma folken med rättvisa."

11 Himlen ska glädjas
och jorden fröjda sig,
havet ska brusa
med allt som fyller det.
12 Marken ska jubla
med allt som den bär,
skogens alla träd
ska ropa av fröjd
13 inför Herren, för han kommer,
han kommer för att döma jorden.
Han ska döma världen
med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet.

Parallellställen
96:11 Krön 16:23f Ps 98:1 Jes 42:10 Upp 5:9f.
96:2Luk 2:30f.
96:3Ps 9:12 145:12 Jes 66:18f.
96:45 Mos 10:17 Ps 48:2 95:3 145:3.
96:51 Krön 16:26 Ps 115:4 15 Jes 41:23 1 Kor 8:4f.
96:7Ps 29:1f.
96:8Ps 68:30 72:10.
96:9Ps 110:3.
96:10Ps 72:1f 93:1f 99:1 Jes 9:7.
96:11Ps 97:1 98:7 Jes 44:23 49:13 55:12 Rom 8:21f.
96:12Jes 55:12.
96:13Ps 9:9 98:9 Apg 17:31.