× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels trolöshet och avgudadyrkan

1 Den rättfärdige går under,

men ingen bryr sig om det.
Fromma människor rycks bort,
utan att någon inser
att den rättfärdige tas bort
för att slippa ondskan.
2 Han går in i friden.
De som vandrar sin väg rakt fram
kommer till vila på sina läger.

3 Men ni, kom fram hit,
ni söner till spåkvinnor,
ni barn till äktenskapsbrytare
och prostituerade.
4 Vem gör ni er lustiga över?
Mot vem spärrar ni upp munnen
och räcker ut tungan?
Är ni inte upprorets barn,
lögnens avkomma,
5 ni som under alla gröna träd
brinner av lust till avgudarna*,
ni som slaktar era barn* i dalarna
nere i bergsklyftorna.
6 Ravinens hala stenar är din del,
de, just de, är din lott.
Åt dem utgjuter du dryckesoffer
och bär fram matoffer.
Ska jag vara nöjd med sådant?
7 Du ordnade din bädd
på höga och stora berg,
dit gick du för att offra slaktoffer.
8 Bakom dörren och dörrposten
satte du ditt minnestecken.
Du övergav mig, klädde av dig,
steg upp i din säng
och gjorde den rymlig.
Du ingick förbund med dem
som du älskade att gå i säng med,
du såg dem nakna.
9 Du gick till kungen* med olja
och använde många
väldoftande salvor.
Du sände dina budbärare
till fjärran land,
ja, ända ner till dödsriket.
10 Du blev trött av din långa färd,
men du sade inte:
"Det är lönlöst."
Så länge du kunde röra din hand,
mattades du inte.

11 Vem var du rädd för och fruktade,
eftersom du bedrog mig?
Du har inte kommit ihåg mig
eller brytt dig om mig.
Jag har varit tyst,
och det sedan länge –
är det därför du inte fruktar mig?
12 Men jag ska visa hur det är
med din rättfärdighet
och dina verk,
de kommer inte att hjälpa dig.
13 När du ropar
får din avgudasamling rädda dig.
En vind ska ta med dem allihop,
en fläkt ska föra bort dem.
Men den som tar sin tillflykt
till mig
ska få landet till arvedel
och mitt heliga berg
till besittning.

14 Man ska säga:
"Bana väg, bana och röj väg!
Ta bort stötestenarna
från mitt folks väg!"
15 För så säger den höge
och upphöjde,
han som tronar för evigt
och heter "den Helige":
Jag bor i det höga och heliga
men också hos den
som är förkrossad
och har en ödmjuk ande,
för att ge liv
åt de ödmjukas ande,
för att ge liv
åt de förkrossades hjärtan.
16 Jag ska inte gå till rätta för evigt,
inte ständigt vredgas,
för då skulle deras ande
försmäkta inför mig,
de själar som jag själv har skapat.

17 Jag var vred
över hans girighetssynd,
jag slog honom och
dolde mig i min vrede.
Men han vände sig bort
och gick den väg han själv ville.
18 Jag har sett hans vägar,
men jag vill bota honom
och leda honom.
Jag vill ge tröst åt honom
och hans sörjande,
19 skapa lovsång på deras läppar,
frid för den som är fjärran
och frid för den som är nära,
säger Herren.
Jag ska bota honom.
20 Men de gudlösa
är som ett upprört hav
som inte kan vara stilla,
vars vågor rör upp dy och smuts.
21 Det finns ingen frid
för de ogudaktiga,
säger min Gud.*

Fotnoter
57:5brinner av lust till avgudarna   Kananeiska fruktbarhetsriter (se Jer 2:20f , Hos 1- 3).
57:5slaktar era barn   Barnoffer till dödsguden Molok (se 3 Mos 20:2f , Ps 106:37f , Jer 32:35 ).
57:9kungen   Annan översättning: "Molok".
57:21 Jesaja 40-66 består av tre lika stora delar: Kap 40-48, 49-57 och 58-66. De två första delarna slutar på samma sätt, se 48:22 och 57:21 . Varje del har en mittpunkt. Kap 49-57 består av 49-51, 52-54 och 55-57. Mittpunkten 52-54 har i sin tur en mittpunkt, 52:13 -53:12 , som består av fem lika stora delar med ###buildFootNoteLink2, bok mittpunkten saknas!, vilket är centrum för hela 40-66.

Parallellställen
57:12 Kung 22:20 Ps 12:2 2 Kor 5:2f.
57:2Upp 14:13.
57:34 Mos 32:14 Jes 1:4 Matt 12:34 39.
57:4Jud v 18.
57:53 Mos 18:21 1 Kung 14:23 2 Kung 16:4 Jer 2:20.
57:7Jes 65:7 Hos 4:13.
57:11Ps 50:21 Pred 8:11 Jes 42:14.
57:12Jes 65:7.
57:13Ps 34:9 84:13 Jes 60:21.
57:14Jes 40:3 42:16 62:10.
57:15Ps 34:19 51:19 113:5f 138:6 Jes 66:2 Luk 1:48f.
57:16Ps 103:9 Jer 3:12 Mika 7:18.
57:17Jes 54:8 59:2 Mika 3:4.
57:19Ps 40:4 Jes 52:7 Ef 2:17 Hebr 3:15.
57:20Jud v 13.
57:21Jes 48:22 59:8.