× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om att Gud griper in

1 O, att du rev isär himlen

och kom ner
så att bergen bävade inför dig,
2 som när eld antänder ris
och elden får vattnet att koka,
så att ditt namn blir känt
för dina fiender
och hednafolken darrar för dig.
3 När du gjorde
förunderliga gärningar
som vi inte väntade oss,
då kom du ner
och bergen bävade inför dig.
4 Aldrig har någon hört,
inget öra har uppfattat,
inget öga har sett
en annan Gud än dig,
som gör sådant för dem
som väntar på honom.
5 Du kom för att hjälpa dem
som gjorde det rätta med fröjd,
som tänkte på dig på dina vägar.

Men se, du blev vred
när vi syndade.
Det har vi gjort länge –
ska vi någonsin bli frälsta?
6 Vi är alla orena,
alla våra rättfärdiga gärningar
är som en fläckad dräkt.*
Vi vissnar alla som löv,
och som en vind sveper
våra missgärningar bort oss.
7 Ingen åkallar ditt namn,
ingen vaknar
för att hålla sig till dig,
för du har dolt ditt ansikte för oss,
överlämnat oss åt*
vår missgärning.

8 Men Herre, du är vår Far.
Vi är leran,
och du är den som format oss,
vi är alla verk av din hand.
9 Var då inte så oerhört vred, Herre,
tänk inte för alltid
på vår missgärning.
Tänk på att vi alla är ditt folk.
10 Dina heliga städer är en öken.
Sion är en öken,
Jerusalem en ödemark.
11 Vårt heliga och härliga hus,
där våra fäder lovade dig,
är eldens byte.
Allt som är dyrbart för oss
har lämnats åt förödelsen.
12 Kan du trots detta
hålla dig tillbaka, Herre?
Kan du tiga
och låta oss lida så mycket?

Fotnoter
64:6fläckad dräkt   Hebr. iddím används om menstruation (se 3 Mos 15:19f ).
64:7överlämnat oss åt   Andra handskrifter: "låtit oss smälta bort i".

Parallellställen
64:1Dom 5:4f Ps 68:8f.
64:2Ps 104:32.
64:31 Kor 2:9.
64:6Ps 90:5 Hes 36:17.
64:8Jes 63:16 Jer 3:19 18:6 Mal 2:10 Rom 9:20f.
64:9Ps 25:7 79:8.
64:112 Kung 25:9 2 Krön 36:19 Ps 74:7 79:1f.