× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Se, allt har mitt öga sett,

mitt öra har hört
och förstått det.
2 Vad ni vet, vet också jag,
jag är inte underlägsen er.
3 Men jag vill tala till den Allsmäktige,
jag vill försvara mig mot Gud.

4 Ni däremot spinner ihop lögn,
ni är alla värdelösa läkare.
5 Om ni ändå ville tiga helt –
det skulle vara er vishet!
6 Hör nu mitt försvar,
lyssna till mina läppars inlägg.
7 Vill ni försvara Gud med orätt
och tala falskhet för hans sak?
8 Visar ni er partiska för honom,
är det Guds sak ni försvarar?
9 Kan det sluta väl
när han rannsakar er?
Eller kan ni bedra honom
som man bedrar en människa?
10 Han ska sannerligen straffa er
om ni visar dold partiskhet.
11 Ska inte hans majestät skrämma er,
skräck för honom drabba er?
12 Era tänkespråk är ordspråk av aska,
ert försvar är försvarsverk av lera.

13 Tig nu och låt mig tala,
sedan får vad som helst hända mig.
14 Varför skulle jag ta mitt kött
mellan tänderna
och lägga mitt liv i min hand?
15 Se, han får döda mig,
jag väntar inget annat.*
Då får jag försvara min väg
inför hans ansikte.
16 Det skulle också bli min frälsning,
för ingen gudlös
kan komma inför honom.
17 Hör noga på mina ord,
låt min förklaring nå era öron.
18 Se, jag lägger fram min sak,
jag vet att jag har rätt.
19 Finns det någon
som kan anklaga mig?
I så fall ska jag tiga och dö.

20 Skona mig bara från två ting,
sedan ska jag inte gömma mig
för ditt ansikte:
21 Låt inte din hand drabba mig
och låt inte skräck för dig
skrämma mig.
22 Kalla på mig och jag ska svara,
eller jag ska tala och du svara mig.
23 Hur många är mina
missgärningar och synder?
Visa mitt brott och min synd.
24 Varför döljer du ditt ansikte
och ser mig som din fiende?
25 Vill du skrämma
ett bortvirvlande löv,
förföljer du ett torrt halmstrå?
26 Du skriver ner bittra ting mot mig
och låter mig ärva
min ungdoms synder.
27 Du sätter mina fötter i stocken,
du vaktar på alla mina vägar
och märker ut stegen för mina fötter.

28 Människan tärs bort som ruttet trä,
som ett malätet klädesplagg.

Fotnoter
13:15jag väntar inget annat   Andra handskrifter: ”jag hoppas ändå på honom”.

Parallellställen
13:2Job 12:3.
13:4Job 16:2.
13:5Job 21:5 Ords 17:28.
13:7Job 27:4 42:7.
13:9Job 12:16 Ps 44:22 139:2f Gal 6:7.
13:11Job 31:23 Jes 6:5.
13:14Dom 12:3 1 Sam 19:5 28:21.
13:16Ps 5:5 Matt 7:23.
13:21Job 9:34f 33:7 Ps 39:11.
13:24Job 19:11 33:10 Ps 13:2.
13:26Job 9:18 Ps 25:7.
13:27Job 19:8 33:11.
13:28Jes 50:9.