× 
 Från
 Till
 Metod

 

I djup ångest

1 För körledaren. En psalm av David.


2 Hur länge, Herre?
Ska du glömma mig för evigt?
Hur länge ska du
dölja ditt ansikte för mig?
3 Hur länge ska jag ha oro i min själ
och ångest i mitt hjärta
dag efter dag?
Hur länge ska min fiende
triumfera över mig?

4 Se mig, svara mig,
Herre min Gud!
Ge mina ögon ljus
så att jag inte somnar in i döden.
5 Låt inte min fiende säga:
"Jag besegrade honom!"
eller mina ovänner jubla
när jag vacklar.

6 Men jag litar på din nåd,
mitt hjärta jublar
över din frälsning.
Jag vill sjunga till Herren,
för han är god mot mig.

Parallellställen
13:2Ps 6:4 27:9 44:25 77:8 88:15.
13:3Hab 1:2.
13:5Ps 25:2 38:17.
13:6Ps 9:15 35:9 50:15 103:2.