× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs svar på Bildads andra tal

1 Då tog Job till orda och sade:


2 Hur länge ska ni plåga min själ
och krossa mig med ord?
3 Tio gånger har ni hånat mig
och kränkt mig utan att rodna.
4 Om jag verkligen har gått vilse,
då är förvillelsen min egen sak.
5 Även om ni förhäver er mot mig
och använder min förnedring
emot mig,
6 så ska ni veta
att Gud har gjort mig orätt
och spänt sitt nät omkring mig.

7 Jag ropar mot våldet
men får inget svar,
jag ropar men där finns ingen
rättfärdighet.
8 Han har spärrat min väg
så att jag inte kommer fram,
över mina stigar lägger han mörker.
9 Han har klätt av mig min ära
och tagit kronan från mitt huvud.
10 Han bryter ner mig från alla sidor
tills jag går under.
Han rycker upp mitt hopp
som ett träd.
11 Han har tänt sin vredes eld
mot mig
och räknar mig som sin fiende.
12 Hans skaror samlas
och förbereder sitt anfall mot mig,
de slår läger runt mitt tält.

13 Han har drivit bort
mina bröder från mig,
alla jag känner
är som främlingar för mig.
14 Mina närmaste har gett sig av,
mina vänner har glömt mig.
15 Min familj och mina tjänarinnor
ser mig som en främling,
en främmande är jag i deras ögon.
16 Om jag kallar på min tjänare
svarar han inte,
jag måste vädja
till honom ödmjukt.
17 Min andedräkt är vidrig
för min hustru,
jag äcklar min egen familj.*
18 Även små barn föraktar mig,
så snart jag reser mig
hånar de mig.
19 För alla mina vänner
är jag avskyvärd,
de jag älskade
har vänt mig ryggen.
20 Mina ben tränger ut
genom hud och kött,
jag har bara tandköttet kvar.

21 Var barmhärtiga, ni mina vänner,
var barmhärtiga mot mig,
för Guds hand har slagit mig.
22 Varför förföljer ni mig
som Gud gör?
Blir ni aldrig mätta av mitt kött?
23 O, att mina ord skulle skrivas ner,
att de skulle nertecknas i en bok
24 och för evigt ristas in i klippan
med järnstift och bly!*
25 Men jag vet att min återlösare lever*,
att han till sist ska träda fram
över stoftet.
26 När sedan min sargade hud
är borta,
ska jag i mitt kött skåda Gud.
27 Jag själv ska få skåda honom,
jag ska se honom
med egna ögon,
inte med någon annans.
Därefter längtar jag i mitt innersta.

28 Men ni säger:
”Hur ska vi förfölja honom?”
Roten till olyckan
har ni funnit hos mig*.
29 Var rädda för svärdet,
för vrede hör till synder
som straffas med svärd.
Därför ska ni veta
att det kommer en dom.

Fotnoter
19:17min egen familj   Ordagrant: ”min mages barn”. Syftar troligen på Jobs syskon, de som är födda ur samma moderliv som han själv, eftersom hans egna barn var döda (1:19 ).
19:24bly   Användes för att fylla i en inskrift i sten.
19:25min återlösare lever   Troligen profetia om Kristus (jfr 1 Kor 15).
19:28har ni funnit hos mig   Andra handskrifter (så Septuaginta): ”finns hos honom”.

Parallellställen
19:3Job 16:20.
19:7Job 30:20.
19:8Job 3:23 Klag 3:5f.
19:11Job 13:24 16:9 33:10 Klag 2:5.
19:13Ps 31:12 38:12 88:9 19.
19:18Job 30:1.
19:19Ps 41:10 55:13f 88:9.
19:20Job 16:8 30:30 33:21 Ps 102:6.
19:21Job 1:11 Ps 32:4.
19:25Job 16:19 Ps 78:35 110:1 Jes 41:14 47:4 Hos 13:14 1 Kor 15:25f Upp 1:18.
19:26Jes 26:19 Dan 12:2 Joh 5:28f 1 Kor 13:12.
19:27Ps 17:15 73:26 2 Kor 5:2 1 Joh 3:2.
19:29Ps 58:12 Pred 12:14 Matt 5:22.