× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Nu skrattar de åt mig,

dessa som är yngre än jag,
medan jag inte hade satt deras fäder
ens bland mina vallhundar.
2 Vilken hjälp kunde
deras händer ge mig,
de som saknar all livskraft?
3 De är utmärglade av nöd och hunger,
de gnager den torra marken
som redan förut var öde
och ödslig.
4 De plockar saltörter* bland snåren
och ginströtter* är deras mat.
5 De drivs ut från gemenskapen,
man ropar efter dem som tjuvar.
6 De måste bo i otäcka raviner,
i jordhålor och bergsskrevor.
7 De skriker bland snåren,
de kryper ihop under nässlor.
8 De är uslingar och ärelösa,
utjagade ur landet.

9 Nu har jag blivit deras nidvisa,
jag har blivit ett ordspråk
bland dem.
10 De avskyr mig
och håller sig borta från mig,
de tvekar inte att spotta mig
i ansiktet.
11 Gud har lossat min bågsträng
och plågat mig,
därför släpper de sina hämningar
inför mina ögon.
12 Vid min högra sida reser sig slöddret,
de slår undan mina fötter
och banar sig väg
för att fördärva mig.
13 De river upp min stig,
de arbetar på mitt fördärv,
men de får ingen hjälp.
14 De bryter fram
som genom en bred rämna,
de vältrar sig fram mellan ruinerna.
15 Fasor väller över mig,
min ära rycks bort som en storm
och min räddning har försvunnit
som ett moln.

16 Nu utgjuter sig min själ inom mig,
och plågans dagar håller mig fast.
17 Natten borrar i mina ben,
den gnagande pinan tar ingen vila.
18 Med stor kraft griper han min mantel,
han fattar mig i min livklädnad.
19 Han har vräkt mig ner i dyn,
och jag liknar stoft och aska.

20 Jag ropar till dig,
men du svarar mig inte.
Jag reser mig upp,
men du bara ser på mig.
21 Du har blivit grym mot mig,
med din starka hand
ansätter du mig.
22 Du lyfter upp mig till vinden
och för mig bort,
du skakar mig i stormen.
23 Jag vet att du vill föra mig till döden,
till den boning där allt levande
samlas.

24 Men räcker man inte ut handen
när man faller,
ropar man inte efter hjälp
när olyckan kommer?
25 Grät jag inte över den
som hade hårda dagar,
led inte min själ med den fattige?
26 Men när jag sökte det goda
kom det onda,
när jag väntade på ljus kom mörker.
27 Mitt innersta kokar och får ingen ro,
dagar av plåga har mött mig.
28 Mörk går jag omkring,
men inte av solen*.
Jag reser mig bland folket
och ropar på hjälp.
29 Jag har blivit en bror till schakalerna,
en vän till strutsarna*.
30 Min hud svartnar och faller av mig,
mina ben brinner av hetta.
31 Mitt harpspel är bytt i sorgelåt,
mitt flöjtspel i högljudd gråt.

Fotnoter
30:4saltörter   Nämns i Talmud som fattigmanskost och nödmat.
30:4ginströtter   Oätliga men utmärkta som bränsle (jfr Ps 120:4 ).
30:28men inte av solen   Annan översättning: ”utan sol”.
30:29strutsarna   Annan översättning: ”ugglorna”.

Parallellställen
30:9Job 12:4 17:6 Ps 69:12f Klag 3:14.
30:104 Mos 12:14 Job 17:6 19:19 Ps 31:12 44:14 Matt 26:67.
30:11Job 16:11f.
30:16Ps 42:5.
30:19Ps 7:6.
30:20Job 19:7 Ps 13:2 22:3 Klag 3:8 Hab 1:2.
30:23Ps 90:3.
30:25Ps 35:13f Rom 12:15.
30:26Jer 8:15 14:19.
30:29Ps 44:20 102:7 Mika 1:8.
30:31Ps 6:7 Jes 24:8 Klag 5:15.