× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs första tal:

1 Sedan öppnade Job sin mun och förbannade sin födelsedag. 2 Han sade:


3 Låt dagen då jag föddes
bli utplånad,
och natten som sade:
”En pojke är född.”
4 Låt den dagen vändas i mörker,
må Gud i höjden
inte fråga efter den
och inget dagsljus lysa över den.
5 Låt mörker och dödsskugga
återkräva den
och molnen sänka sig
över den.
Låt mörker slå den med skräck
under dagen.
6 Låt den natten gripas
av tjockaste mörker,
låt den inte räknas
bland årets dagar
eller få rum i månadernas krets.
7 Ja, låt den natten bli ofruktsam,
låt inget jubel höras under den.
8 Låt dem som besvärjer dagar
förbanna den,
de som kan mana fram* Leviatan*.
9 Låt dess stjärnor förmörkas
innan dagen gryr,
låt den förgäves vänta efter ljus,
låt den aldrig få se
gryningens strålar,
10 för den stängde inte dörrarna
till min moders liv
och dolde inte olyckan
för mina ögon.

11 Varför fick jag inte dö vid födseln,
förgås när jag kom
ur min moders liv?
12 Varför fanns knän
som tog emot mig,
varför bröst där jag fick dia?
13 Då hade jag legat i ro,
jag hade sovit och vilat
14 tillsammans med kungar
och jordens rådsherrar
som byggde sig palatslika gravar,
15 eller med furstar som ägde guld
och fyllde sina hus med silver.
16 Eller varför blev jag inte nergrävd
som ett dödfött foster,
som ett barn
som aldrig såg ljuset?

17 Där rasar inte de gudlösa längre,
där vilar de som uttömt sin kraft.
18 Där har alla fångar fått ro,
de hör inte slavdrivarens röst.
19 Små och stora är där lika,
och slaven är fri från sin herre.

20 Varför ges ljus åt den olycklige
och liv åt plågade själar,
21 som längtar efter döden
utan att den kommer
och söker den mer än någon skatt,
22 som gläds i jubel och fröjdar sig
när de finner sin grav?
23 Varför ges liv
åt en man vars väg är dold,
åt den som är instängd av Gud?
24 Suckar har blivit mitt dagliga bröd,
mina sorgerop strömmar
som vatten,
25 för det jag var rädd för
har drabbat mig,
det jag fasade för kommer över mig.
26 Jag får ingen rast,
ingen ro, ingen vila,
ångest kommer över mig.

Fotnoter
3:8besvärjer dagar   … kan mana fram Annan översättning: ”förbannar dagar … är redo att väcka”. I hednisk vidskepelse ansågs vissa dagar mindre lyckosamma än andra.
3:8Leviatan   Se not till 40:20 .

Parallellställen
3:3Jer 15:10 20:14f.
3:8Jer 27:1.
3:11Job 10:18f Pred 4:2.
3:16Ps 58:9 139:16 Pred 6:3.
3:17Jes 57:2 Upp 14:13.
3:21Upp 9:6.
3:23Job 19:8.
3:24Ps 42:4 80:6 102:10.
3:26Job 7:13f.